Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Succesvol lezen in het onderwijs

Wetenschappelijk congres van Stichting Lezen = VOL

Donderdag 10 november 2016 in De Veerensmederij Amersfoort

Op het congres zijn foto's gemaakt die hier zijn te bekijken. De presentaties van de verschillende sprekers zijn voor zover beschikbaar hier te downloaden.

Het leesplezier en de leesvaardigheid van kinderen en jongeren wordt voor een groot deel bepaald op school. Inspirerende docenten, uitdagende (taal)lessen, goede (les)boeken en een goed uitgeruste mediatheek; dit alles draagt bij aan een positief leesklimaat waarin kinderen en jongeren kunnen uitgroeien tot enthousiaste en vaardige lezers. Scholen maken het verschil, ook voor leerlingen die van huis uit niet veel met boeken in aanraking komen.

Onderwerp van het wetenschappelijk congres 2016 van Stichting Lezen is ‘Succesvol lezen in het onderwijs’. Hoe kan het leesplezier en de leesvaardigheid van kinderen en jongeren in het onderwijs worden gestimuleerd? In het plenaire ochtendprogramma stellen wij onze nieuwe bijzonder hoogleraren Roel van Steensel (Leesgedrag) en Eliane Segers (Lezen en Digitale Media) aan u voor. Zij presenteren recent (eigen) onderzoek en vertellen meer over hun onderzoeksplannen voor de komende periode. In de middag zijn er diverse deelsessies rondom belangrijke vraagstukken in het leesonderwijs. Hoe kun je als docent de leesvlam in je leerlingen aanwakkeren? Hoe kunnen zwakke lezers extra worden begeleid? Kunnen digitale tools ondersteuning bieden bij begrijpend lezen? En welke vernieuwingen zijn mogelijk in het huidige literatuuronderwijs?

Voor wie?

Het congres ‘Succesvol lezen in het onderwijs’ is bedoeld voor alle onderzoekers, leesbevorderaars, beleidsmakers, schoolleiders, docenten basis- en voortgezet onderwijs, taal- en leescoördinatoren, taalspecialisten, bibliotheekmedewerkers en andere geïnteresseerden die meer willen weten over recent onderzoek naar lezen in het primair en secundair onderwijs.