icon home

In het derde directiewebinar in 2023 gaat alle aandacht uit naar de Monitor de Bibliotheek op school en BoekStart. De Monitor is een instrument dat met vragenlijsten voor leerlingen, leerkrachten en leesconsulenten het leesklimaat op school of in de kinderopvang in kaart brengt. De monitorresultaten dienen als basis voor het vaststellen van nieuwe leesbevorderingsdoelen. Daarmee kunnen scholen hun leesbeleid en leesresultaten verbeteren. In dit webinar gaan we in op de strategische implicaties van het monitoringsinstrument.

Het webinar begint met een korte presentatie van Kees Broekhof, senior adviseur bij adviesbureau Sardes. Hij vertelt over de manier waarop een school de Monitor kan gebruiken om het leesbeleid en de leesresultaten van leerlingen te verhogen. Daarna gaat Mark Deckers in gesprek met Geja Olijnsma (directeur-bestuurder van Bibliotheek Venlo), Tess Holtermans (teamleider onderwijs van Bibliotheek Venlo) en Cora van Unen (schooldirecteur Het Scala, Kampen). Zij bespreken hun ervaringen met het gebruiken van de Monitor op strategisch niveau. Onderwerpen die o.a. aan bod komen: het agenderen van de Monitor in gesprekken met de gemeente en in de context van schooloverlegplatforms als de LEA; het versterken van de doorgaande leeslijn met de doorgaande monitorlijn.

Dit webinar is opgenomen op 31 oktober 2023.

Over de webinars voor bibliotheekdirecties

In het kader van de Netwerkagenda en het Leesoffensief organiseert Stichting Lezen elk jaar enkele korte strategische online bijeenkomsten, gericht op directeuren en managers van bibliotheken. In 2023 ging het eerste webinar over de Leesbevorderingsimpuls en de Bibliotheek op school vmbo en het tweede over de Leesbevorderingsimpuls en expertiseontwikkeling. In 2022 hebben we webinars aangeboden over de thema’s kansengelijkheid (juni) en de Leesbevorderingsimpuls in het primair onderwijs in het kader van het Masterplan basisvaardigheden (december). In 2021 ging het webinar over kansen voor bibliotheken vanuit het Nationaal Programma Onderwijs.

Bekijk het webinar Expertiseontwikkeling bij de Bibliotheek op school en BoekStart ( april 2023).
Bekijk het webinar Leesbevorderingsimpuls en de Bibliotheek op school vmbo (februari 2023).
Bekijk het webinar Leesbevorderingsimpuls Masterplan (december 2022).
Bekijk het webinar Kansengelijkheid (juni 2022).
Bekijk het webinar Kansen voor bibliotheken vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (mei 2021).