icon home

Stichting Lezen is het landelijke kennis- en expertisecentrum voor leesbevordering en literatuureducatie zet zich in voor het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur. De belangrijkste doelgroep zijn kinderen en jongeren van 0-20 jaar. Deze doelgroep wordt voornamelijk bereikt via intermediairs. Stichting Lezen stimuleert ouders/verzorgers, bibliothecarissen, leerkrachten en docenten ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren een omgeving hebben die ze de kans biedt om het plezier in lezen te ontdekken en boeken te kiezen die aansluiten bij hun belangstelling. Zo kunnen ze uitgroeien tot blijvende lezers. Om dat te bereiken stemt Stichting Lezen bestaande activiteiten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie op elkaar af en stimuleert zij methodieken en instrumenten die vernieuwend zijn.

Privacybeleid

Stichting Lezen is zich bewust van haar verantwoordelijkheid bij het verwerken van persoonsgegevens. Stichting Lezen wil dat iedereen van wie persoonsgegevens door of in opdracht van haar worden verwerkt erop kan vertrouwen datdit op een zorgvuldige en rechtmatige manier gebeurt. Stichting Lezen verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende privacyregels

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van u wanneer u de gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld om u een tijdschrift of nieuwsbrief te kunnen toesturen waarvoor u zich als abonnee/ontvanger heeft aangemeld, of omdat u deelneemt aan een activiteit die wij organiseren. Het kan daarbij gaan om de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • gegevens organisatie
 • telefoonnummer
 • mailadres
 • bankgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Lezen verwerkt uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doelen:

 • Verzenden van ons tijdschrift Lezen;
 • Behandeling van een projectaanvraag;
 • Inschrijving voor een congres/bijeenkomst;
 • U te kunnen bellen of e-mailen wanneer dat nodig is voor onze dienstverlening;
 • Verzenden van mailings met informatie die voor u relevant is;
 • Om goederen of diensten bij u af te leveren;
 • Het afhandelen van uw (uit-)betaling;

Stichting Lezen verwerkt ook persoonsgegevens als wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Lezen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Lezen verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat zij zich ook houden aan de eisen die de AVG stelt, zoals ten aanzien van de beveiliging en van de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Lezen maakt gebruik van zogenaamde sessiecookies, tekstbestandjes die doorde browser tijdelijk op de computer van een accounthouder worden geplaatst. Het doel van deze sessiecookies is vooral het vergroten van het gebruiksgemak, zodat bepaalde informatie, zoals voorkeurinstellingen, gedurende een sessie niet steeds opnieuw hoeft te worden ingevoerd. Om de website beter op de bezoekers af te stemmen en gebruiksvriendelijker te maken maakt Stichting Lezen gebruik van Google Analytics. Er is een verwerkingsovereenkomst getekend met Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Hierbij worden IP-adressen gemaskeerd, er wordt geen aanvullende data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten en er wordt geen gebruik gemaakt van advertentie functies.Ook worden, zoals hiervoor vermeld, cookies van sociale medianetwerken als Facebook, Twitter, LinkedIn en Google gebruikt om social media-integratie op de Stichting Lezen websites mogelijk te maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw aan ons gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Lezen en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@lezen.nl.We reageren binnen vier weken op uw verzoek.Voor het uitschrijven voor de nieuwsbrief kunt u de link onderaan de nieuwsbrief zelf gebruiken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Lezen neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het algemeen secretariaat of via privacy@lezen.nl