icon home

Samenwerkingspartners

ABC onderwijsadviseurs
Actief Ouderschap
Actiz
Afûk
Anne Frank Stichting
Beroepsvereniging Mediathecarissen Onderwijs
Bibliotheek Den Haag
Bibliotheek Rotterdam
Bibliotheek Utrecht
Bibliotheek.nl
Bibliotheekservice Passend Lezen/Visio
Boek.be
Bookspot
Booktrust
CED-Groep
Cedin
CINOP
CJP
CPS
Cultura
DBNL
De Schoolschrijver
De Schrijverscentrale
Duo Onderwijsonderzoek
Eburon
Entoen.nu
EU READ
Expertis
Expertisecentrum Nederlands
EYE Film Instituut Nederland
Fers
Fonds 21
Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
GAU
GEU
GfK
GroeiGids
Het Literatuurhuis
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool Odisee –Brussel
Huygens ING
IBBY Nederland
Iedereen Leest
IGEL
IPO
ITTA
Katholieke Pabo Zwolle
KBb
Kenniscentrum Verteltas
Kinderboekenmuseum
Koninklijke Bibliotheek
KVB
Literair Productiehuis Wintertuin
Literatuurmuseum
LKCA
LUG
Marleen Kieft onderzoek + advies
Mediawijzer.net
Ministerie van OCW
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
NCJ
Nederlands Letterenfonds
Nederlandse Taalunie
Nieuws in de klas
NJI
NTR
OBA
Oberon
Omrop Fryslân
Passionate Bulkboek
PO Raad
Poetry International
Poëzieclub
Poëziepaleis
Provincie Fryslân
Qrius
Raad voor Cultuur
Rijksuniversiteit Groningen
ROC Midden Nederland
Samenwerkende POI’s Nederland
Sardes
Scholieren.com
School der Poëzie
SFBO
SLO
Sociaal Werk Nederland
SodaProducties
Stap op de Rode Loper
Stichting CPNB
Stichting De Versterking
Stichting Dioraphte
Stichting Het Schoolvak Nederlands
Stichting Kinderopvangfonds
Stichting Kinderpostzegels
Stichting Lezen & Schrijven
Stichting Taalvorming
Stichting Wetenschapsoriëntatie
Stiftung Lesen
Tilburg University
Tresoar
Turing Foundation
Uitgeverij Malmberg
Uitgeverij SWP
Uitgeverij Zwijsen
Universiteit Gent
Universiteit Leiden
Universiteit Twente
Universiteit Utrecht
Universiteit van Amsterdam
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Vereniging OSVO
Villanella
VO-raad
Vereniging van Openbare Bibliotheken
Voordekunst
VoorleesExpress
Vrije Universiteit Amsterdam
Why I Love This Book
Young Crowds