icon home

Leesbevordering is een internationaal thema. Om de leescultuur effectief te versterken, kijkt Stichting Lezen daarom sinds jaar en dag over de grenzen. Successen die hier worden geboekt, kunnen we naar andere landen brengen. Andersom kunnen we projecten en interventies die zich in het buitenland hebben bewezen naar Nederland halen. Een goed voorbeeld hiervan is Boekstart, dat werd ontworpen naar Engels voorbeeld.

Stichting Lezen is lid van  EU Read, “the European task force for the promotion of reading”. De aangesloten organisaties streven naar kennisdeling en samenwerking op strategisch niveau. In 2013 werd de eerste gezamenlijke campagne opgestart: Reading Aloud, Reading Together. Het Nederlandse Jaar van het Voorlezen was onderdeel van deze campagne. In 2018 en 2019 werd de campagne Europe Reads uitgevoerd, gericht op een meer structurele ondersteuning van leesbevordering op Europees niveau.

Vanuit EU Read is the Global Network of Early Years Bookgifting opgestart. Dit netwerk verbindt wereldwijd organisaties die programma’s zoals Boekstart uitvoeren, of willen gaan uitvoeren.

Meer informatie over EU Read en verwante projecten en netwerken zijn te vinden op de website euread.com.