Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Stichting Lezen en onderzoek. https://www.lezen.nl/onderzoek/stichting-lezen-en-onderzoek/.
15 februari 2021

Een drietal onderzoeksactiviteiten fungeert met name als bron voor de Leesmonitor:

1. Stichting Lezen publiceert, in samenwerking met uitgeverij Eburon, proefschriften en congresbundels. Daarnaast geeft het onderzoek uit in een eigen Stichting Lezen-reeks. Een overzicht van deze publicaties is hier te vinden .

2. Stichting Lezen participeert in de driemaandelijkse enquête-onderzoeken van de Stichting Marktonderzoek Boekenvak, die worden gepubliceerd op de website van KvB Boekwerk. Marktonderzoeksbureau GfK voert deze metingen uit onder haar internetpanel. Collega-partners zijn de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KvB), de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB).

3. Stichting Lezen participeert als partner in KvB Boekwerk, het kennis- en innovatieplatform voor de boekensector. KvB Boekwerk monitort ontwikkelingen in de boekenbranche, aan de hand van data en cijfers. Deze worden gepubliceerd als nieuwsberichten en verschillende monitoren op de website.