icon home publicaties

Lezen is het tijdschrift voor professionals die leesbevordering in de praktijk vorm en inhoud geven. Het biedt voor verschillende leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus de kennis en de praktijkvoorbeelden om leesbevordering en literatuureducatie aantrekkelijker en effectiever te maken. Natuurlijk is er ook volop aandacht voor auteurs, boeken en alle andere manieren waarop literatuur zich manifesteert. Onmisbaar op school, in de kinderopvang, in de boekhandel en de bibliotheek.

Vrijwillige bijdrage

Lezen verschijnt vier keer per jaar. Voor een abonnement op het tijdschrift Lezen vragen wij een vrijwillige bijdrage van € 15,- per jaar. Voor abonnementen in het buitenland komen daar € 12,50 portokosten bij. De vrijwillige bijdrage kan overgemaakt worden naar rekeningnummer NL71ABNA0106130668, onder vermelding van Tijdschrift Lezen.