icon home

Door een stimulerende leesomgeving en de inzet van competente leesbevorderaars kunnen kinderen positieve ervaringen opdoen. En die kunnen het begin van een opwaartse spiraal vormen. Stichting Lezen reikt de kennis, vaardigheden en hulpmiddelen aan die nodig zijn om het leesplezier en de leesvaardigheid van de jeugd te verbeteren.

Doorgaande leeslijn

Leesbevordering slaagt alleen als er langdurig en structureel aandacht voor is. Daarom beschrijft Stichting Lezen in De doorgaande leeslijn. De leesontwikkeling van 0 tot 20 jaar een leesaanpak die tot competente lezers leidt. Vier aspecten van leesbevordering zijn voor alle leeftijden relevant en vormen daarmee de basis voor leesbevordering. Het gaat om leesmotivatie, een stimulerende leesomgeving, een helpende volwassene en aandacht voor sleutelmomenten waarop de leesmotivatie sterk kan afnemen.

Aandachtspunten 2021 – 2024

In de komende jaren, de beleidsperiode tot 2025, richt Stichting Lezen zich op een viertal strategische doelstellingen waardoor de aanpak van Stichting Lezen zo breed mogelijk wordt toegepast.

  1. Solide kennisbasis – Stichting Lezen stimuleert onderzoek, weet hoe leesbevordering werkt en voorziet in de kennisbehoefte van leesbevorderaars.
  2. Rijke leesomgevingen – Stichting Lezen initieert, ontwikkelt, ondersteunt en coördineert interventies, zoals leesbevorderingprogramma’s en -campagnes, die de leesomgeving van kinderen en jongeren rijker maken.
  3. Competente leesbevorderaars – Stichting Lezen verschaft professionele leesbevorderaars de kennis en de vaardigheden die nodig zijn om het leesplezier en de leesvaardigheid van kinderen en jongeren te vergroten.
  4. Breed leesoffensief – Stichting Lezen maakt beleidsmakers en beslissers in politiek, bestuur, onderwijs, opvoeding, bibliotheekwezen en boekenvak bewust van hun rol in leesbevordering en zet hen ertoe aan daarvoor voldoende mensen en middelen vrij te maken.

Wil je meer weten over de koers van Stichting Lezen in de komende jaren? Lees ons beleidsplan Voorop in leesbevordering.

Onze kernwaarden

De vier kernwaarden die hieronder staan, geven kernachtig weer hoe Stichting Lezen haar opgave benadert en haar werkwijze vormgeeft.

Optimistisch We geloven in wat we doen en we richten ons op wat wél kan. Dat houdt ons positief! En met die optimistische insteek trekken we mensen aan.

Verbindend We zijn gericht op samenwerken, want samen maken we impact. Daarom zijn we heel benaderbaar, onderzoeken we hoe we relevant kunnen zijn voor de ander en vormen we de plek waar alles samenkomt.

Boeiend Met ons hoofd in onderzoek en onze voeten in de klei: aan alle kanten zijn we gegrepen door de krachtige effecten van lezen. We willen ook de ogen van anderen daarvoor openen.

Activerend We zijn doelgericht en houden er daarom van om dingen ook echt in gang te zetten: om mensen te activeren mee te werken aan het bereiken van concrete doelen.

Producten en diensten

Met onze producten en diensten ondersteunen we iedereen die een rol speelt in leesbevordering, van professionals op scholen tot ouders thuis. We bieden hun kennis en een effectief instrumentarium.