1 juni 2020

In onze publicatie De doorgaande leeslijn: De leesontwikkeling van 0-20 jaar beschrijven we op basis van wetenschappelijke inzichten de leesontwikkeling van kinderen en jongeren. Welke factoren remmen en welke factoren stimuleren deze ontwikkeling? Deze doorgaande leeslijn is daarmee het fundament onder een effectieve aanpak om kinderen en jongeren te laten uitgroeien tot gemotiveerde, leesvaardige en literair competente volwassenen.

De doorgaande leeslijn is bedoeld voor alle beleidsmakers en professionals in de kinderopvang, het onderwijs en bij bibliotheken die weloverwogen beslissingen willen nemen over het stimuleren van het leesplezier en van de leescompetentie van kinderen en jongeren.

Webinar De doorgaande leeslijn

Naar aanleiding van het verschijnen van De doorgaande leeslijn organiseerde Stichting Lezen een webinar. Hierin gaven verschillende experts hun visie op een doorgaande leeslijn. Leesplezier en leesmotivatie zijn daarbij het uitgangspunt. Het webinar over de doorgaande leeslijn was tot 1 oktober 2020 terug te kijken via Youtube.

• Gedragspsycholoog Gert Slob vertelt over succesvolle praktijkvoorbeelden uit de wereld van gedragsverandering. Hij laat weten hoe je deze kennis in de praktijk gebruikt en wat je daarvan kunt leren met het oog op leesbevordering.
• Joanneke Prenger en Gerdineke van Silfhout van SLO berichten over recente ontwikkelingen uit beleid, wetenschap en praktijk in met name primair en voortgezet onderwijs. En ze staan stil bij veelbelovende initiatieven en plannen voor de toekomst.
• En tot slot zet Inouk Boerma van Hogeschool iPabo leesmotivatie centraal aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Kinderboekenrecensent en podcastmaker Bas Maliepaard leidt het webinar.
Tijdens het webinar zijn er door kijkers vragen gesteld aan de sprekers. De antwoorden hierop kunt u hiernaast downloaden.

Downloaden en bestellen

U kunt De doorgaande leeslijn hiernaast downloaden. Heeft u liever een papieren exemplaar dan kunt u deze tegen verzendkosten bestellen door te mailen naar bestellingen@lezen.nl.