icon home

In het kader van de Netwerkagenda en het Leesoffensief organiseert Stichting Lezen in 2022 enkele korte strategische online bijeenkomsten, gericht op directeuren en managers van bibliotheken. Het tweede webinar van dit jaar organiseren we naar aanleiding van de grote leesbevorderingsimpuls van 12,9 miljoen euro uit het Masterplan basisvaardigheden. Dit geld is bestemd voor de uitbreiding van locaties met BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school primair onderwijs en vmbo. Het is een fantastische kans om te investeren in leesbevordering.

Deze mooie kans roept echter ook vragen op, want hoe pak je dit nu goed aan? Hoe profileer je je als bibliotheek en hoe ga je in gesprek met nieuwe locaties voor de Bibliotheek op school (po) en BoekStart in de kinderopvang? Wat is de beste rolverdeling tussen bibliotheek, kinderopvang/onderwijs en gemeente en hoe bereik je deze organisaties? Wat betekent dit alles voor de interne organisatie van de bibliotheek? Oftewel: hoe zorg je ervoor dat je niet alleen meer locaties opent, maar dat over de hele linie ook de kwaliteit en continuïteit worden gewaarborgd?

In het webinar komen deze en andere vragen aan de orde. Mark Deckers gaat in gesprek met Maarten Keppel (projectcoördinator primair onderwijs) en Geny Nijboer (manager team onderwijs en maatschappelijke participatie) van Stadkamer Zwolle. Zij hebben recentelijk heldere afspraken gemaakt met lokale leesbevorderingspartners.

Het webinar is bedoeld voor bibliotheekdirecties en bibliotheekmanagers. Overige geïnteresseerden zijn ook van harte welkom om het webinar te bekijken.

Over de webinars voor bibliotheekdirecties

In het kader van de Netwerkagenda en het Leesoffensief organiseert Stichting Lezen elk jaar enkele korte strategische online bijeenkomsten, gericht op directeuren en managers van bibliotheken. In 2023 ging het eerste webinar over de Leesbevorderingsimpuls en de Bibliotheek op school vmbo en het tweede over de Leesbevorderingsimpuls en expertiseontwikkeling. In 2022 hebben we webinars aangeboden over de thema’s kansengelijkheid (juni) en de Leesbevorderingsimpuls in het primair onderwijs in het kader van het Masterplan basisvaardigheden (december). In 2021 ging het webinar over kansen voor bibliotheken vanuit het Nationaal Programma Onderwijs.

De webinars zijn bedoeld voor bibliotheekdirecties en bibliotheekmanagers. Overige geïnteresseerden zijn ook van harte welkom om de webinars te bekijken.

Bekijk ook het webinar Monitor de Bibliotheek op school en BoekStart (oktober 2023).
Bekijk ook het webinar Expertiseontwikkeling bij de Bibliotheek op school en BoekStart (april 2023).
Bekijk ook het webinar Leesbevorderingsimpuls en de Bibliotheek op school vmbo (februari 2023).
Bekijk ook het webinar Kansengelijkheid (juni 2022).
Bekijk ook het webinar Kansen voor bibliotheken vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (mei 2021).