icon home

Met de Leesbevorderingsimpuls van € 12,9 miljoen uit het Masterplan basisvaardigheden kan de Bibliotheek het aantal locaties met BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school primair onderwijs en vmbo uitbreiden. Het is een fantastische kans om te investeren in leesbevordering.

Om deze uitbreiding van leesbevorderingsprogramma’s mogelijk te maken, hebben we meer mensen met goede competenties en expertise nodig. Het gaat daarbij zowel om de expertise van bibliotheekmedewerkers als om expertise op het terrein van leesbevordering en geletterdheid (waaronder ook steeds meer digitale geletterdheid) van professionals uit de jeugdgezondheidszorg, de kinderopvang en het onderwijs (van basisonderwijs via voortgezet onderwijs tot en met middelbaar en hoger beroepsonderwijs – pwo en pabo). Deze verschillende vormen van expertise zijn vooral complementair aan elkaar, zodat bibliotheek en school/kinderopvanginstelling samen zo effectief mogelijk leerlingen motiveren en inspireren om te lezen. 

Uitbreiding via Masterplan basisvaardigheden

De expertiseopgave staat de komende jaren in het licht van de Impulsregeling Masterplan basisvaardigheden. Nu al werkt tussen de 80 en 90% van de lokale bibliotheken samen met kinderopvang, po en vo in het kader van BoekStart en de Bibliotheek op school. Het bereik is met ruim 3.300 kinderopvanginstellingen (41%) en 3.500 basisscholen (53%) aanzienlijk te noemen. Maar vanwege de Impulsregeling komen daar nog 500 kinderopvanginstellingen en 780 basisscholen bij de komende tijd. Bovendien wordt het aantal vmbo-scholen (260) dat nu wordt bereikt uitgebreid met 113 nieuwe vmbo-locaties. Een grote uitdaging, ook op het gebied van expertiseontwikkeling.

Interview expertiseontwikkeling

Onderstaande video toont het gesprek dat Jannie van Vugt (projectleider brancheopleiding bij de VOB) had met Stieneke Eising (adviseur leren en ontwikkelen bij Stichting Lezen) en Dia Wesseling (adviseur educatie bij Probiblio en winnaar van de Victorine van Schaickprijs voor haar visiepaper over expertiseontwikkeling bij academisch geschoolde leesconsulenten ). Dit gesprek is van tevoren opgenomen en uitgezonden tijdens het webinar op 13 april 2023.  

Tijdens de opname bespreken Jannie van Vugt, Stieneke Eising en Dia Wesseling hoe de personeelssituatie rond leesbevorderingsprogramma’s er idealiter uitziet over vijf jaar. Daarna gaan ze in op de vraag wat er de komende jaren aan expertiseontwikkeling van bibliotheekmedewerkers nodig is om die ideale situatie te bereiken. Ook komt uitgebreid aan bod hoe je in kunt spelen op de verschuivende rollen van de bibliotheekmedewerkers die deze programma’s uitvoeren. En natuurlijk wordt de vraag behandeld welke rol een bibliotheekdirecteur of -manager heeft in deze context en welke plek het personeelsbeleid krijgt binnen het brede strategische beleid.

Over de webinars voor bibliotheekdirecties

In het kader van de Netwerkagenda en het Leesoffensief organiseert Stichting Lezen elk jaar enkele korte strategische online bijeenkomsten, gericht op directeuren en managers van bibliotheken. In 2023 ging het eerste webinar over de Leesbevorderingsimpuls en de Bibliotheek op school vmbo en het tweede over de Leesbevorderingsimpuls en expertiseontwikkeling. In 2022 hebben we webinars aangeboden over de thema’s kansengelijkheid (juni) en de Leesbevorderingsimpuls in het primair onderwijs in het kader van het Masterplan basisvaardigheden (december). In 2021 ging het webinar over kansen voor bibliotheken vanuit het Nationaal Programma Onderwijs.

De webinars zijn bedoeld voor bibliotheekdirecties en bibliotheekmanagers. Overige geïnteresseerden zijn ook van harte welkom om de webinars te bekijken.

Bekijk het webinar Monitor de Bibliotheek op school en BoekStart (oktober 2023).
Bekijk het webinar Leesbevorderingsimpuls en de Bibliotheek op school vmbo (februari 2023).
Bekijk het webinar Leesbevorderingsimpuls Masterplan (december 2022).
Bekijk het webinar Kansengelijkheid (juni 2022).
Bekijk het webinar Kansen voor bibliotheken vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (mei 2021).