icon home

Met de Leesbevorderingsimpuls van € 12,9 miljoen uit het Masterplan basisvaardigheden kan de Bibliotheek het aantal locaties met BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school primair onderwijs en vmbo uitbreiden. Het is een fantastische kans om te investeren in leesbevordering.

Deze mooie kans roept echter ook vragen op. Wat is er de komende jaren aan expertiseontwikkeling van bibliotheekmedewerkers nodig om de leesbevorderingsaanpak te bestendigen en versterken? Op welke manier speel je in op de verschuivende rollen van de bibliotheekmedewerkers die deze programma’s uitvoeren? En welke plek krijgt personeelsbeleid binnen het brede strategische beleid?

Stichting Lezen organiseert op donderdag 13 april een webinar voor bibliotheekdirecties over expertiseontwikkeling in de context van de uitbreiding van het aantal locaties met de Bibliotheek op school en BoekStart. De focus zal liggen op de keuzes voor de strategische laag om deze schaalvergroting richting te geven en te ondersteunen.

In dit webinar tonen we een speciaal voor dit webinar opgenomen gesprek tussen:
– Jannie van Vugt (projectleider brancheopleiding bij de VOB en voormalig directeur-bestuurder van Bibliotheek Oosterschelde);
– Stieneke Eising (adviseur leren en ontwikkelen bij Stichting Lezen);
– Dia Wesseling (adviseur educatie bij Probiblio en winnaar van de Victorine van Schaickprijs voor haar visiepaper over expertiseontwikkeling bij academisch geschoolde leesconsulenten).

Na afloop is er gelegenheid om live vragen te stellen aan de deelnemers van het interview.

Aanmelden

Het webinar vindt plaats op donderdag 13 april van 9.00 tot 09.50 uur. Het is bedoeld voor bibliotheekdirecties en bibliotheekmanagers. Overige geïnteresseerden zijn ook van harte welkom om deel te nemen. Aanmelden kan via de registratiepagina van Zoom.

Over de webinars voor bibliotheekdirecties

In het kader van de Netwerkagenda en het Leesoffensief organiseert Stichting Lezen elk jaar enkele korte strategische online bijeenkomsten, gericht op directeuren en managers van bibliotheken. In 2023 ging het eerste webinar over de Leesbevorderingsimpuls en de Bibliotheek op school vmbo. In 2022 hebben we webinars aangeboden over de thema’s kansengelijkheid (juni) en de Leesbevorderingsimpuls in het primair onderwijs in het kader van het Masterplan basisvaardigheden (december). In 2021 ging het webinar over kansen voor bibliotheken vanuit het Nationaal Programma Onderwijs.

Bekijk het webinar Leesbevorderingsimpuls en de Bibliotheek op school vmbo (februari 2023).
Bekijk het webinar Leesbevorderingsimpuls Masterplan (december 2022).
Bekijk het webinar Kansengelijkheid (juni 2022).
Bekijk het webinar Kansen voor bibliotheken vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (mei 2021).