icon home

In het kader van de Netwerkagenda en het Leesoffensief organiseert Stichting Lezen in 2022 enkele korte strategische online bijeenkomsten, gericht op directeuren en managers van bibliotheken. De eerste uit deze serie heeft als thema Kansengelijkheid, een onderwerp dat zowel landelijk als lokaal veel verschillende partijen bezighoudt.

Dr. Tijana Prokic Breuer is directeur van Education Lab NL (Universiteit Maastricht) en programmamanager bij de Inspectie van het Onderwijs. Zij zal vanuit haar expertise ingaan op kansengelijkheid en de rol die leesbevordering en bibliotheken in deze context kunnen spelen. Het webinar biedt bibliotheekdirecties nieuwe kennis en handvatten om samen met partners te werken aan sterke lokale geletterdheidsnetwerken.

Bart Droogers, specialist de Bibliotheek op school (primair onderwijs) van Stichting Lezen, is de moderator van het webinar. Het webinar is bedoeld voor bibliotheekdirecties en bibliotheekmanagers. Overige geïnteresseerden zijn ook van harte welkom om te kijken. Het webinar duurt ongeveer drie kwartier.

Bekijk ook het webinar Leesbevorderingsimpuls en de Bibliotheek op school vmbo (februari 2023).
Bekijk ook het webinar Leesbevorderingsimpuls Masterplan basisvaardigheden (december 2022).
Bekijk ook het webinar Kansen voor bibliotheken vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (mei 2021).