icon home

In het gezamenlijke webinar van Stichting Lezen en de VOB komen het KWINK-rapport Onderzoek voorwaarden duurzame verankering de Bibliotheek op school en de Impulsregeling Masterplan basisvaardigheden II aan de orde. Zowel het rapport als de Impulsregeling worden toegelicht.

Dit webinar is opgenomen op 8 februari 2024.

Het webinar voor bibliotheekdirecties bestaat uit twee delen:

  • Onderzoekers van de KWINK groep lichten het rapport Onderzoek voorwaarden duurzame verankering de Bibliotheek op school toe.
  • Adriaan Langendonk licht de Impulsregeling Masterplan basisvaardigheden II toe.

In het laatste deel van het webinar is er ruimte om vragen te stellen over (een van) beide onderwerpen.

Duurzame verankering

Eind november 2023 – een jaar na de motie-Mohandis – heeft toenmalig demissionair staatssecretaris Gunay Uslu het onderzoek naar duurzame verankering van de Bibliotheek op school naar de Tweede Kamer gestuurd. De onderzoekers stellen vast dat die duurzame verankering van belang is, omdat de aanpak de Bibliotheek op school effectief kan zijn in het vergroten van de leesmotivatie en als gevolg daarvan ook de leesvaardigheid. Een beleidsreactie van het ministerie van OCW op dit rapport volgt in 2024.

Impulsregeling Masterplan basisvaardigheden II

Bibliotheken krijgen € 74 miljoen vanuit het Masterplan basisvaardigheden II om meer scholen en kinderopvanglocaties te laten profiteren van BoekStart en de Bibliotheek op school. Welk deel van de € 74 miljoen is er beschikbaar voor nieuwe locaties BoekStart en de Bibliotheek op school? En hoeveel geld gaat er naar de doorontwikkeling of kwaliteitsbewaking van bestaande locaties? In de toelichtingen bij de Impulsregeling MBV II beschrijven we hoe de verdeling eruit ziet en over welke bouwstenen het geld besteed moet worden. Deze toelichtingen zijn te vinden in de toolkit Netwerk & Beleid.

Over de webinars voor bibliotheekdirecties

In het kader van de Netwerkagenda en het Leesoffensief organiseert Stichting Lezen elk jaar enkele korte strategische online bijeenkomsten, gericht op directeuren en managers van bibliotheken. In 2023 ging het eerste webinar over de Leesbevorderingsimpuls en de Bibliotheek op school vmbo, het tweede over de Leesbevorderingsimpuls en expertiseontwikkeling en het derde over de Monitor de Bibliotheek op school en BoekStart. In 2022 hebben we webinars aangeboden over de thema’s kansengelijkheid (juni) en de Leesbevorderingsimpuls in het primair onderwijs in het kader van het Masterplan basisvaardigheden (december). In 2021 ging het webinar over kansen voor bibliotheken vanuit het Nationaal Programma Onderwijs.

Lees hier meer over het rapport Onderzoek voorwaarden duurzame verankering de Bibliotheek op school.

Bekijk het webinar Monitor de Bibliotheek op school en BoekStart (oktober 2023).
Bekijk het webinar Expertiseontwikkeling bij de Bibliotheek op school en BoekStart (april 2023).
Bekijk het webinar Leesbevorderingsimpuls en de Bibliotheek op school vmbo (februari 2023).
Bekijk het webinar Leesbevorderingsimpuls Masterplan (december 2022).
Bekijk het webinar Kansengelijkheid (juni 2022).
Bekijk het webinar Kansen voor bibliotheken vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (mei 2021).