icon home

Ook binnen het mbo wordt de urgentie ervaren om met lezen aan de slag te gaan. Bibliotheken krijgen de vraag om samen te werken met het mbo en het lezen bij de studenten weer op de agenda te krijgen. Om het juiste maatwerk te kunnen leveren als Bibliotheek is het nodig om de doelgroep goed te kennen. Hoe zit het mbo in elkaar en welke vakgebieden worden er aangeboden? Hoe divers is het palet van studenten en waar liggen aanknopingspunten binnen het onderwijs in het mbo?

Het webinar wordt verzorgd door Marijke van Huijstee. Zij is werkzaam als projectleider Taal en Rekenen op het Rijn IJsselcollege en daarnaast leermiddelen- en beleidsontwikkelaar voor het mbo. Zij zal een beeld schetsen van het onderwijslandschap in het mbo. Met aandacht voor:

  • de organisatie van het mbo;
  • de diverse vakgebieden, niveaus en leerwegen;
  • de diversiteit in studenten per vakgebied;
  • het vak Nederlands;
  • en lezen in het mbo.

Het webinar is bedoeld voor professionals uit de bibliotheekbranche die samenwerken of gaan samenwerken met het mbo. Ook overige geïnteresseerden zijn van harte welkom om te kijken.

De video’s van mbo-studenten uit de presentatie, zitten niet in de video van het webinar. Hierbij de links naar die video’s.

Doelgroep(en)