icon home

Wat als je 13 jaar bent en nog steeds niet op niveau 1F kan lezen? Of wanneer cognitieve capaciteiten het moeilijk maken om je te concentreren op de tekst, het begrip uitblijft of de wil om een boek op te pakken er gewoon niet is? Dan is de kans groot dat je vanuit de basisschool het advies krijgt om vooral met je handen te gaan werken en naar het praktijkonderwijs door te stromen. Een leerlijn lezen en leesmotivatie lijkt in het praktijkonderwijs (pro) misschien niet de eerste prioriteit, maar ook deze leerlingen hebben baat bij aandacht voor taal en lezen.

Daarom heeft Stichting Lezen in 2021 de pilot Lezen in het praktijkonderwijs opgezet, waarbij drie praktijkscholen – PRO Drachten, het Dollard College (Winschoten) en het Futura College (Woerden) – samen met bibliotheken werken aan leesbevordering. De ervaringen van deze pilot staan in de brochure Lezen in het praktijkonderwijs. En in het webinar Leesmotivatie in het praktijkonderwijs laten we graag een paar van de hoofdrolspelers van de pilot aan het woord. Zij laten zien wat samenwerking met de Bibliotheek de leerlingen en de school kan opleveren.

Programma

Famke Wink (docent, leesspecialist bij PRO Drachten) vertelt over de visie op lezen in het praktijkonderwijs, over het maken van leesmuren, enthousiasmerende werkvormen en het belang van teambetrokkenheid.

Jos Begeman (docent op het Dollard College Winschoten) is fervent lezer en weet zijn enthousiasme ook op zijn leerlingen over te brengen. Op zijn school is een taalwerkgroep actief die zich inzet voor leesbeleid in de gehele school. Jos vertelt over de meerwaarde van leesbevordering in het pro, deelname aan De Weddenschap, maatschappelijke betrokkenheid en schrijversbezoeken.

Anika Verschuur (projectleider van de pilot Lezen in het praktijkonderwijs van Stichting Lezen) licht de verschillende opbrengsten van de pilot toe.

Het webinar is bedoeld voor praktijkonderwijs-(taal)docenten en bibliotheekmedewerkers. Overige geïnteresseerden zijn ook van harte welkom om deel te nemen.

Bekijk het webinar de Bibliotheek op school in het praktijkonderwijs (juni 2023).