icon home

Stichting Lezen heeft in 2021 de pilot Lezen in het praktijkonderwijs opgezet, waarbij drie praktijkscholen – PRO Drachten, het Dollard College (Winschoten) en het Futura College (Woerden) – samen met bibliotheken werken aan leesbevordering. Het werken met deze specifieke doelgroep vraagt een andere expertise en enigszins andere invulling van de bouwstenen van de Bibliotheek op school. In het webinar de Bibliotheek op school in het praktijkonderwijs gaan we daarop in: we delen de opbrengsten van de pilot en presenteren een handreiking voor bibliotheken over samenwerking met het praktijkonderwijs.

Webinar de Bibliotheek op school in het praktijkonderwijs
Dinsdag 20 juni 2023, 13:30-14.30 uur
Aanmelden via het Zoom-registratieformulier
Het webinar is bedoeld voor bibliotheekmedewerkers die met het praktijkonderwijs (gaan) samenwerken. Overige geïnteresseerden zijn ook van harte welkom om deel te nemen.

Programma

Nanon Schippers, leesconsulent praktijkonderwijs bij Biblionet Groningen, vertelt hoe Biblionet Groningen bijna 100% dekking heeft kunnen realiseren op het pro en wat de succesfactoren zijn. Ze licht toe hoe de pilot op het Dollard College is verlopen, hoe ze leesbevorderingscampagne De Weddenschap heeft uitgerold en wat ze met de bouwsteen Collectie heeft gedaan.

Hellen de Meijer, educatief medewerker bij De Nieuwe Bibliotheek in Almere, en Janine van Loenen, programmacoördinator Geletterde Samenleving bij Flevomeer Bibliotheek in Lelystad, vertellen over het ontstaan en de inhoud van het project Speak2me in Flevoland.

Anika Verschuur (projectleider van de pilot Lezen in het praktijkonderwijs van Stichting Lezen) is de moderator van het webinar. Daarnaast licht zij de verschillende opbrengsten van de pilot toe. Er is gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers.

Aanmelden

Aanmelden kan via het Zoom-registratieformulier. Na registratie ontvang je een bevestiging van je inschrijving en uitleg hoe je het webinar kunt volgen. Deelname is kosteloos; het wordt je aangeboden door Stichting Lezen.

Bij deelname aan het webinar geef je toestemming dat we je e-mailadres mogen gebruiken om te mailen over of naar aanleiding van het webinar en onze publicaties over het praktijkonderwijs.