icon home

Stichting Lezen heeft in 2021 de pilot Lezen in het praktijkonderwijs opgezet, waarbij drie praktijkscholen – PRO Drachten, het Dollard College (Winschoten) en het Futura College (Woerden) – samen met bibliotheken werken aan leesbevordering. Het werken met deze specifieke doelgroep vraagt een andere expertise en enigszins andere invulling van de bouwstenen van de Bibliotheek op school. In het webinar de Bibliotheek op school in het praktijkonderwijs gaan we daarop in: we delen de opbrengsten van de pilot en blikken vooruit op de handreiking voor bibliotheken over samenwerking met het praktijkonderwijs.

Programma

Nanon Schipper (leesconsulent praktijkonderwijs bij Biblionet Groningen) vertelt wat de succesfactoren van de samenwerking tussen Biblionet Groningen en het praktijkonderwijs zijn. Ze licht toe hoe de pilot op het Dollard College is verlopen, hoe ze leesbevorderingscampagne De Weddenschap heeft uitgerold en wat ze met de bouwsteen Collectie heeft gedaan.

Hellen de Meijer (educatief medewerker bij De Nieuwe Bibliotheek in Almere) en Janine van Loenen (programmacoördinator Geletterde Samenleving bij Flevomeer Bibliotheek in Lelystad) vertellen over het ontstaan en de inhoud van het project Spoken Word Praktijkonderwijs in Flevoland.

Anika Verschuur (projectleider van de pilot Lezen in het praktijkonderwijs van Stichting Lezen) is de moderator van het webinar. Daarnaast licht zij de verschillende opbrengsten van de pilot toe.

Het webinar is bedoeld voor bibliotheekmedewerkers die met het praktijkonderwijs (gaan) samenwerken. Overige geïnteresseerden zijn ook van harte welkom om deel te nemen.

Bekijk het webinar Leesmotivatie in het praktijkonderwijs (juni 2023).
Download de brochure Lezen in het praktijkonderwijs (2023).