icon home

Een goede basiskennis en begrip van taal is een belangrijke voorwaarde om mee te doen in de maatschappij, nu én in de toekomst. Het is echter slecht gesteld met de leesvaardigheid van onze jongeren. Nederland is in PISA 2018, het internationale onderzoek naar de leesvaardigheid van 15-jarigen, gezakt van de 15e naar de 26e plaats op de ranglijst van 77 landen. Daar moet verandering in komen vinden AOS Midden-Brabant, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Bibliotheek Midden-Brabant, Huis73 en Cubiss. Samen ontwikkelden ze met financiële steun van Stichting Lezen een leesbevorderingstraject over lezen en leesbevordering voor studenten van de lerarenopleiding.

Leesbevordering bij alle vakken lerarenopleiding

Het vierdelige traject biedt geïnteresseerde studenten van Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) een blik op leesbevordering. Dominique Janssen, Product- en relatiemanager bij Bibliotheek Midden-Brabant: “De oorspronkelijke vraag van Fontys was breed: ‘Wat kan de bibliotheek betekenen voor studenten op gebied van collectie, expertise, ruimtes, labs?’ Uiteindelijk hebben we de vraag toegespitst op leesbevordering, omdat daar een belangrijke en helaas nog onbekende, toegevoegde waarde van de bibliotheek ligt. Het eindresultaat is een webinarreeks voor studenten, die we samen met Cubiss hebben ontwikkeld. Met als doel: leesbevordering creëren binnen alle vakken van de lerarenopleiding.”

Webinars over lezen en leesbevordering

In de twee webinars komen verschillende aspecten van leesbevordering aan bod. In het webinar Leesmotivatie in het voortgezet onderwijs deelt Kees Broekhof (Sardes) inzichten in lezen, leesplezier en leesmotivatie. In het webinar Iedere docent een leesbevorderaar zoomen Margriet Smits en Susanne Smulders (FLOT) in op de didactiek rondom lezen.

Bijeenkomsten over lezen en leesbevordering

Het derde onderdeel is een bezoek aan de Bibliotheek. Tijdens het bibliotheekbezoek lichten Dominique Janssen (LocHal Tilburg) en Maartje Heijbloem (Huis73) voor de studenten toe hoe de rol van de Bibliotheek eruit kan zien en schetsen zij hoe toekomstige leraren de kennis van de Bibliotheek optimaal kunnen benutten. Het vierde en laatste onderdeel vindt plaats op Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Deze bijeenkomst staat in het teken van lezen voor je leven.

Deel 3: de toolkit voor bibliotheekmedewerkers om een bibliotheekbezoek met studenten voor te bereiden is beschikbaar via pro.debibliotheekopschool.nl.

Deel 4: de toolkit voor docenten van de lerarenopleiding om een bijeenkomst Lees voor je leven voor te bereiden is beschikbaar via pro.debibliotheekopschoolnl.

Doelgroep(en)