icon home

In de opleiding Vol van Lezen krijg je kennis en vaardigheden aangereikt die je helpen om (teksten uit) kinderboeken effectief in te zetten als volwaardig didactisch middel in het leesonderwijs en daarbuiten. Belangrijk uitgangspunt is dat leesonderwijs niet alleen gaat over trainen, maar ook over toepassen. Daarbij gaat het bij lezen ook altijd om (lees-)motivatie, begrip en beleving.

Je leert bij de opleiding tot specialist jeugdliteratuur over literatuureducatie van en voor groep 1 tot en met 8 en hoe het (voor-) lezen van kinderboeken ook bij andere vakgebieden ontzettend waardevol en praktisch is. Vol van Lezen reikt concreet onderwijs aan en versterkt je eigen competenties ook zodanig dat het werken met boeken vanuit specifieke methodieken als LIST, Close Reading, BLINK-lezen makkelijker en beter wordt.

Opzet

Iedere bijeenkomst wordt een ander onderwerp belicht aan de hand van een of meer kinderboeken. Je eigen specifieke kennis omtrent taalonderwijs en achtergrondkennis met betrekking tot (het werken met) jeugdliteratuur wordt stevig verbreed en verdiept. Daarbij zijn er leesopdrachten vooraf, doe je onderzoek, voer je praktijkopdrachten uit en werk je toe naar een meesterstuk waarin je laat zien dat je vaardig bent in het optimaal omzetten van een kinderboek naar effectief onderwijs.

Jeugdliteratuur kan een bijdrage leveren aan een nieuwsgierige, open en kritische blik op de wereld en haar bewoners. Tijdens de opleiding ontwikkel je een vanzelfsprekende attitude waarbij het boek een belangrijke denkstimulerende rol inneemt bij zowel taal-/leesonderwijs als het onderwijs in burgerschap, zaakvakken en beeldende vakken.

Iedere bijeenkomst gaat in op een actueel thema:

 • Lezen, basis van onderwijs – Visie op lezen en leesbevordering
 • De kracht van literatuur – Leesbevordering en literatuureducatie
 • Spreken is zilver en lezen is goud – Leesbevordering en taalverwerving
 • Jeugdliteratuur als bron en spiegel – Van lezen naar (creatief) schrijven
 • Letters komen tot leven – Leesbeleving en technisch leren lezen
 • Lezen, leren en presenteren – Leesbeleving en begrijpend/studerend lezen
 • De wereld gaat voor je open – Fictie en verhalende non-fictie in relatie tot zaakvakken
 • Andere werelden gaan open – Fictie in relatie tot kunst- en cultuureducatie
 • Jeugdliteratuur in het curriculum – Alle aangereikte kennis en vaardigheden vergeleken en toegepast op actuele methodieken
 • Werk aan de winkel – Effectief ontwikkelen op je eigen school

Praktische informatie

De opleiding wordt aangeboden door docenten Martijn Hensgens en Hugo van den Ende en door docenten op pabo’s in verschillende regio’s, en vindt plaats bij voldoende inschrijving. De opleiding bestaat uit elf dagdelen; de data voor deze elf dagdelen worden per aanbieder vastgesteld. Voorbereidende opdrachten maken onderdeel uit van de opleiding en bij de eerste bijeenkomst hoort een boekenpakket (bij de prijs inbegrepen).

Toelatingseisen

 • Je beschikt over een relevante hbo-opleiding (niveau 6 – met name pabo of opleiding tot (jeugd)bibliothecaris). Voor leesconsulenten is een hbo-denkniveau van belang. Daarnaast heb je een diepgaande kennis van het basisonderwijs en de mogelijkheid om de opdrachten op een school uit te voeren.
 • Je hebt een cursus Open Boek gevolgd (40 uur) of bent bereid zelfstandig de stof van deze cursus eigen te maken aan de start van de opleiding – het cursusboek Open Boek ontvangt iedere deelnemer samen met een doos vol recente jeugdliteratuur tijdens de eerste bijeenkomst.
 • Je bent werkzaam als leraar (speciaal) basisonderwijs of voorziet in de mogelijkheid om praktijkonderzoek te doen op een reguliere basisschool of speciaal onderwijsschool (4-12 jaar).

Aanmelden

Heb je belangstelling voor de opleiding tot specialist jeugdliteratuur? Neem dan contact op met een van onderstaande aanbieders (een in-companytraject is bespreekbaar).

 • Docent Martijn Hensgens – info@volvanleren.nlEindhoven (kinderboekwinkel De Boekenberg, 19.00-22.00 uur): 21 augustus 2024 en daarna 18/9, 9/10, 30/10, 27/11, 8/1, 29/1, 5/3, 2/4, 21/5, 11/6; Utrecht (Bibliotheek Zuilen, 15.00-18.00 uur): 28 augustus 2024 en daarna 25/9, 16/10, 6/11, 4/12, 22/1, 5/2, 19/3, 9/4, 28/5, 25/6: Venlo (Bibliotheek Venlo, 15.00-18.00 uur), aanmelden via tholtermans@bibliotheekvenlo.nl: 4 september 2024 en daarna 2/10, 6/11, 20/11, 15/1, 12/2, 12/3, 16/4, 4/6, 18/6, 2/7
 • Docent Hugo van den Ende – hugo@leesvlucht.nlZwolle, locatie MBO Landstede, Rechterland 1 (14.45-17.45 uur): 11 september 2024 en daarna 9/10, 6/11, 11/12, 8/1, 5/2, 5/3, 2/4, 14/5, 11/6, 2/7
 • Hogeschool Leiden, docenten Elizabeth van Helm en Inger Bos – www.hsleiden.nlLeiden (14.00-17.00 uur): 18 september 2024 en daarna 16/10, 13/11, 11/12, 15/1, 12/2, 12/3, 9/4, 7/5, 4/6, 25/6
 • de Nieuwste Pabo, docenten Gieske Laros en Margreet Vriesema – www.denieuwstepabo.nl / dnpinfo@denieuwstepabo.nlSittard (15.00-18.00 uur): september maart 2024, de overige lesdagen worden later bekendgemaakt
 • NHL Stenden Hogeschool, docent Sander Veenema – www.nhlstenden.comAssen (15.30-18.30 uur) – 11 september 2024 en daarna 23/10, 20/11, 18/12, 22/1, 26/2, 19/3, 16/4, 21/5, 18/6, 9/7
 • Hogeschool KPZ, docent Annemarie Regeling – www.kpz.nlZwolleVOL – (14.30-17.30 uur): 24 januari 2024 en daarna 14/2, 13/3, 10/4, 22/5, 19/6; de overige data volgen nog.

Initiatiefnemers

De opleiding tot specialist jeugdliteratuur is ontwikkeld door onderwijsadviseur Martijn Hensgens (Vol van Leren) en Jos Walta, leesbevorderaar en voormalig eigenaar van kinderboekwinkel De Boekenberg, met steun van Stichting Lezen. Jozefien de Leest (huidige eigenaar van De Boekenberg en master boekwetenschap, jeugdliteratuur) en Hugo van den Ende, jeugdliteratuurspecialist en voormalig opleider van hogeschool KPZ, zijn het ontwikkelteam komen versterken.

Lerarenportfolio.nl

Deze opleiding is gevalideerd door lerarenportfolio.nl. Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

Lees hier meer over de cursus Open Boek 3.0.

Doelgroep(en)