icon home

Leescoördinatoren hebben de belangrijke taak het leesbeleid binnen de basisschool vorm te geven door het opstellen, en met het team uitvoeren van een (school)leesplan. Idealiter zijn er twee leescoördinatoren per school, verdeeld over de onder- en bovenbouw. De cursus Open Boek is de opleiding tot leescoördinator.

Opzet

Ben je een leerkracht met affiniteit met lezen en wil je het team ondersteunen in een structurele aanpak voor leesbevordering? In de cursus Open Boek leer je onder meer genres kennen in de jeugdliteratuur, de relatie kennen tussen technisch en begrijpend lezen en leesbevordering, het organiseren  van een boekenkring, zinvol werken met informatieve boeken, het opstellen van een leesplan en het motiveren van het team. Open Boek is ook interessant voor leescoördinatoren die eerder de cursus Open Boek 2.0 volgden.

  • Bijeenkomst 1: Open Boek – visie op leesonderwijs
  • Bijeenkomst 2: Interpreterend Leren Lezen
  • Bijeenkomst 3: Werken met verhalende boeken
  • Bijeenkomst 4: Werken met informatieve boeken
  • Bijeenkomst 5: Werken met gedichten

Praktische informatie

De cursus Open Boek wordt georganiseerd door basisbibliotheken en Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI’s) in verschillende regio’s. De cursus bestaat uit vijf dagdelen; er zijn geen vaste cursusdata. De cursus vindt plaats bij voldoende inschrijving. Huiswerkopdrachten maken onderdeel uit van de cursus. De adviesprijs voor de cursus (incl. cursusmateriaal) bedraagt € 475 (incl. btw). De cursus sluit af met een certificaat en is met 50 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl.

Elke regio organiseert een of meer keer per jaar een studiebijeenkomst voor leescoördinatoren, zogenaamde netwerkbijeenkomsten.

Aanmelden

Heb je belangstelling voor Open Boek? Neem dan contact op met een Open Boek-coördinatiepunt of een trainer in de eigen regio. De coördinatiepunten, in alle gevallen grote bibliotheekorganisaties, hebben gecertificeerde trainers in dienst. Zij kunnen je vertellen wanneer en waar de eerstvolgende cursus gepland is.

Initiatiefnemers

Open Boek is ontwikkeld door Jos Walta, leesbevorderaar en eigenaar kinderboekwinkel De Boekenberg, met steun van Stichting Lezen. De herziening van de cursus is gebaseerd op de herziene uitgave Open Boek, handboek leesbevordering door Jos Walta (2020).

Doelgroep(en)