10 november 2020

De minor Open Boek Pabo leidt op tot specialist leesbevordering en is bedoeld voor derde- en vierdejaarsstudenten. De minor is gebaseerd op de cursus Open Boek voor het basisonderwijs van Jos Walta. Daarnaast gaat de minor uit van de acht succesfactoren voor leesbevordering en de doorgaande leeslijn. Open Boek Pabo bestaat uit drie ontwikkelingslijnen: eigen literaire competentie, praktijk en onderzoek.

Opzet minor Open Boek Pabo

In de video Open Boek Pabo licht Liselotte Dessauvagie, auteur van het scholingsmateriaal, de drie ontwikkelingslijnen van de minor graag toe. 

Kijk hier voor meer informatie over de minor Open Boek Pabo.

Scholingsmateriaal aanvragen

Wil je als pabo aan de slag met de minor Open Boek Pabo? Neem contact op met Peter van Duijvenboden van Stichting Lezen. Het materiaal is gratis aan te vragen en bestaat uit een uitgebreide docentenhandleiding, een studentenreader en acht powerpointpresentaties.

Doelgroep(en)