icon home

Goed (lees)onderwijs vraagt om bekwame leerkrachten. Professionals die niet alleen beschikken over kennis en vaardigheden op uiteenlopend gebied, maar ook de juiste attitude hebben om leerlingen tot ontwikkeling te laten komen. De goede leerkracht fungeert als model en luistert, bemoedigt, ondersteunt en enthousiasmeert. Al deze aspecten spelen een belangrijke rol bij leesbevordering en staan dan ook centraal in de minor Open Boek Pabo (2020).

Uitgangspunten

Open Boek Pabo is gebaseerd op de cursus Open Boek voor het basisonderwijs van Jos Walta. De minor gaat daarnaast uit van de acht succesfactoren voor leesbevordering. Ook De doorgaande leeslijn. De leesontwikkeling van 0-20 jaar (Stichting Lezen, 2020) vormt een belangrijke basis voor deze minor. De doorgaande leeslijn en de succesfactoren zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en praktijkexpertise en geven inzicht in hoe kinderen uitgroeien tot lezers.

Opzet

De minor Open Boek Pabo bestaat uit drie ontwikkelingslijnen:
• De lijn eigen literaire competentie. Dit zijn opdrachten waarmee de student zicht krijgt op de eigen literaire competentie en hoe hij/zij die kan vergroten. Daarnaast krijgt de student hier tips om aan de literaire competentie van kinderen te werken. Deze opdrachten worden verzameld in een portfolio.
• De praktijklijn. Dit zijn praktijkopdrachten: individuele opdrachten waarbij de student de bestudeerde literatuur en/of de behandelde onderwerpen direct in de praktijk toepast. Deze opdrachten worden verzameld in een portfolio.
• De onderzoekslijn. Door verschillende zaken op de stageschool te onderzoeken en door literatuur te bestuderen, brengt de student in kaart wat de stageschool al doet aan leesbevordering en wat nodig zou kunnen zijn om de leesbevordering naar een hoger plan te tillen. Dit onderzoek en de conclusies leiden tot het leesplanadvies dat als eindopdracht wordt gemaakt.

In de video Open Boek Pabo licht Liselotte Dessauvagie, auteur van het scholingsmateriaal bij Open Boek Pabo, deze ontwikkelingslijnen graag toe. 

Scholingsmateriaal aanvragen

De minor leidt op tot specialist leesbevordering en is bedoeld voor derde- en vierdejaarsstudenten. Wil je als pabo aan de slag met de minor Open Boek Pabo? Neem contact op met Peter van Duijvenboden van Stichting Lezen. Het materiaal is gratis aan te vragen en bestaat uit een uitgebreide docentenhandleiding, een studentenreader en acht powerpointpresentaties.

Doelgroep(en)