icon home

In dit webinar voor bibliotheekdirecties gaat onze aandacht uit naar de doorontwikkeling van de Bibliotheek op school in het primair onderwijs. De Impulsregeling Masterplan basisvaardigheden II stelt voor deze doorontwikkeling geld beschikbaar. Deze investering moet plaatsvinden op basisscholen met een achterstandsscore en een al bestaande samenwerking rond de Bibliotheek op school

Dit webinar is opgenomen op 28 maart 2024.

In het webinar gaan we in op wat er komt kijken bij het werken met scholen met een achterstandsscore. Hoe verschilt de aanpak met scholen zonder zo’n achterstandsscore? Hoe vul je de rol van de leesconsulent in? Welke kansen liggen er voor doorontwikkeling van de Bibliotheek op school nu er extra geld beschikbaar is om in te zetten op deze scholen? Hoe verhoud je je tot de wensen en eisen van de gemeente in deze context?

Aan het begin van het webinar gaat Mark Deckers in gesprek met Marianne Hermans, senior beleidsadviseur, en Carlijn Pereira, senior beleidsmedewerker, beiden werkzaam bij het Ministerie van OCW. Samen gaan zij kort in op de Impulsregeling voor de doorontwikkeling van de Bibliotheek op school in het primair onderwijs. Daarna praat Mark Deckers met Manon Balfoort, Manager Positionering en Innovatie, en Petra Heimeriks, Ontwikkeladviseur Educatie van Bibliotheek Rivierenland over hun ervaringen met het werken met scholen met een achterstandsscore.

Over de webinars voor bibliotheekdirecties

In het kader van de Netwerkagenda en het Leesoffensief organiseert Stichting Lezen elk jaar enkele korte strategische online bijeenkomsten, gericht op directeuren en managers van bibliotheken. In 2024 ging het eerste webinar over het KWINK-rapport en het Masterplan basisvaardigheden II. In 2023 ging het eerste webinar over de Leesbevorderingsimpuls en de Bibliotheek op school vmbo, het tweede over de Leesbevorderingsimpuls en expertiseontwikkeling en het derde over de Monitor de Bibliotheek op school en BoekStart. In 2022 hebben we webinars aangeboden over de thema’s kansengelijkheid (juni) en de Leesbevorderingsimpuls in het primair onderwijs in het kader van het Masterplan basisvaardigheden (december). In 2021 ging het webinar over kansen voor bibliotheken vanuit het Nationaal Programma Onderwijs.

Bekijk het webinar KWINK-rapport en MBV II (februari 2024).
Bekijk het webinar Monitor de Bibliotheek op school en BoekStart (oktober 2023).
Bekijk het webinar Expertiseontwikkeling bij de Bibliotheek op school en BoekStart (april 2023).
Bekijk het webinar Leesbevorderingsimpuls en de Bibliotheek op school vmbo (februari 2023).
Bekijk het webinar Leesbevorderingsimpuls Masterplan (december 2022).
Bekijk het webinar Kansengelijkheid (juni 2022).
Bekijk het webinar Kansen voor bibliotheken vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (mei 2021).

Doelgroep(en)