icon home

Goed leesonderwijs vraagt om bekwame pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten. Zij spelen een belangrijke rol in het stimuleren van leesplezier bij jonge kinderen en leggen daarmee een goede bodem voor hun (latere) leesvaardigheid. In opdracht van Stichting Lezen en ROC Midden Nederland is de keuzemodule Specialist leesbevordering 0-12 jaar ontwikkeld waarin mbo-studenten PWO leren hoe zij leesbevordering in de kinderopvang en op school kunnen vormgeven.

Opzet

De mbo-keuzemodule Specialist leesbevordering 0-12 jaar bestaat uit zes lessen. Hierin laten we nut en absolute noodzaak van (voor)lezen zien én geven we handvatten om leesbevordering daadwerkelijk een plaats te geven in beleid en activiteiten.

• Lezen en geletterd worden
• Taal- en leesontwikkeling
• De doorgaande leeslijn
• Collectie en leesomgeving
• Aan de slag: voorlezen, werkvormen rondom boeken/verhalen
• Het netwerk van de leesbevordering

In de video Specialist leesbevordering 0-12 jaar licht Liselotte Dessauvagie, auteur van het scholingsmateriaal, de opzet graag toe.

Scholingsmateriaal aanvragen

Wil je als roc aan de slag met de mbo-keuzemodule Specialist leesbevordering 0-12 jaar? Neem dan contact op met Marijke Bos. Stichting Lezen stelt het materiaal gratis beschikbaar. Het materiaal van de keuzemodule bestaat uit een uitgebreide docentenhandleiding, een studentenreader en zes powerpointpresentaties.

Doelgroep(en)