Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

webinar Onderwijslandschap mbo

 

Ook binnen het mbo wordt de urgentie ervaren om met lezen aan de slag te gaan. Bibliotheken krijgen de vraag om samen te werken met het mbo en het lezen bij de studenten weer op de agenda te krijgen. Om het juiste maatwerk te kunnen leveren als Bibliotheek is het nodig om de doelgroep goed te kennen. Hoe zit het mbo in elkaar en welke vakgebieden worden er aangeboden? Hoe divers is het palet van studenten en waar liggen aanknopingspunten binnen het onderwijs in het mbo?

Het webinar wordt verzorgd door Marijke van Huijstee. Zij is werkzaam als projectleider Taal en Rekenen op het Rijn IJsselcollege en daarnaast leermiddelen- en beleidsontwikkelaar voor het mbo. Zij zal een beeld schetsen van het onderwijslandschap in het mbo. Met aandacht voor:

- de organisatie van het mbo;
- de diverse vakgebieden, niveaus en leerwegen;
- de diversiteit in studenten per vakgebied;
- het vak Nederlands
- en lezen in het mbo.

Het webinar is bedoeld voor professionals uit de bibliotheekbranche die samenwerken of gaan samenwerken met het mbo. Ook overige geïnteresseerden zijn van harte welkom om te kijken.

 

 

De video’s van mbo-studenten uit de presentatie, zitten niet in de video van het webinar. Hierbij de links naar die video’s.
Hoeveel mbo-opleidingen? 
Film mbo-student techniek 
Film mbo-student zorg 

Webinar Lezen in het mbo werkt!

Donderdag 11 februari 2021 om 10.00 uur organiseerde Stichting Lezen het webinar Lezen in het mbo werkt!. Daarin staan de brochures Meer lezen, beter in taal - mbo en Lezen over burgerschapsthema’s centraal. En er is aandacht voor het lespakket (film en lesbrieven) bij de verhalenbundel Ondergedoken als Anne Frank. Bekijk de video Lezen in het mbo werkt!