Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

webinar Lezen in het mbo werkt!

 

Naar aanleiding van de vernieuwde publicatie Meer lezen, beter in taal - mbo, de brochure Lezen over burgerschapsthema’s en het verschijnen van het lespakket (film en lesbrieven) bij de bundel Ondergedoken als Anne Frank organiseert Stichting Lezen het webinar Lezen in het mbo werkt!
Kees Broekhof vertelt wat het belang van leesbevordering is voor de taalontwikkeling van studenten. Daarna worden Anneke Smits en Annemiek Wermink geïnterviewd over hun ervaringen in de praktijk met het vak burgerschap op het Deltion College in Zwolle. Tot slot komen Marcel Prins en Peter Henk Steenhuis aan het woord over de film en de lesbrieven die zij gemaakt hebben bij de bundel Ondergedoken als Anne Frank. Zij lichten toe hoe je met deze materialen een volledige les kunt geven.

Peter van Duijvenboden is de moderator van het webinar. 

Het webinar is bedoeld voor mbo-(taal)docenten en bibliotheekmedewerkers. Overige geïnteresseerden zijn ook van harte welkom om te kijken. Het webinar duurt ongeveer twee uur. Het is terug te kijken tot en met 15 april 2021.

Video webinar Onderwijslandschap mbo

Voor leesconsulenten en educatief adviseurs die vanuit de Bibliotheek met het mbo samenwerken, is het nodig om de doelgroep goed te kennen. Hoe zit het mbo in elkaar, welke vakgebieden worden er aangeboden? En waar liggen aanknopingspunten voor leesbevordering? Marijke van Huijstee van het Rijn IJsselcollege vertelt hierover. Bekijk de video Onderwijslandschap mbo