Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Helft basisscholen borgt leesbevordering in beleid. https://www.lezen.nl/onderzoek/helft-basisscholen-borgt-leesbevordering-in-beleid/.
11 juli 2023

Beleid leesbevordering

Ruim de helft van de basisscholen borgt leesbevordering in het beleid van de organisatie. Bij 52% vormt leesbevordering een structureel onderdeel van het beleidsplan, een daling ten opzichte van de driekwart in 2014. 38% van de basisscholen vertaalt het algemene beleid in een leesplan, waarin de visie, doelen, en het jaarprogramma op het gebied van lezen voor het plezier zijn vastgelegd. Dit is nagenoeg evenveel als de 37% in 2014 (DUO Onderwijsonderzoek, 2019; 2014).

Leescoördinatoren

In het basisonderwijs zijn er 3.287 leescoördinatoren actief, een stijging van 5% ten opzichte van de 3.137 leescoördinatoren in 2022 (intern rapport DUO Onderwijsonderzoek, 2023). Dit betekent dat ongeveer 52% van het totaal aantal basisscholen beschikt over een leescoördinator. Het percentage ligt in werkelijkheid waarschijnlijk lager, omdat drie à vier op de tien leescoördinatoren aangeeft dat er bij hen op school meerdere leescoördinatoren actief zijn. Hiernaast zegt één op de vijf schoolleiders dat een andere collega de taken van de leescoördinator vervult. Nog eens één op de vijf schoolleiders geeft aan dat geen enkele collega de taken van de leescoördinator vervult (DUO Onderwijsonderzoek, 2022).

Zes op de tien leescoördinatoren vervult een of meer andere taken, meestal die van taalcoördinator (intern rapport DUO Onderwijsonderzoek, 2023). Ongeveer een derde van de leescoördinatoren en drie op de tien schoolleiders zegt dat er aan het leescoördinatorschap geen specifieke eisen worden gesteld. In het geval er sprake is van eisen, zijn deze vaak gericht op de motivatie om de taak te vervullen en niet op de vaardigheden. Twee op de vijf leescoördinatoren geeft aan dat zij uitkomen met de uren die zij hebben voor hun taak. De overige drie op de vijf komt wat tot veel tijd tekort voor de taak (DUO Onderwijsonderzoek, 2022). 34% van de docenten op scholen met een lees- en/of taalcoördinator ervaren de ondersteuning van deze collega als hoog, terwijl deze volgens 52% gemiddeld is (Inspectie van het Onderwijs, 2022).

Cursus Open Boek

De training Open Boek leidt basisschoolleerkrachten op tot leescoördinator. Na afloop kunnen ze aan de slag met het leesbevorderingsbeleid op hun school. Voor scholen die meedoen aan de Bibliotheek op school is deelname verplicht. De training gaat in op de geschiedenis van de jeugdliteratuur, manieren om een krachtig functionerende schoolbibliotheek op te zetten, het organiseren van boekenkringen en boekgesprekken en het betrekken van ouders bij de leesopvoeding.

17% van de leescoördinatoren op basisscholen in Nederland is opgeleid in de cursus Open Boek. Bij scholen met de Bibliotheek op school gaat het om 27% (DUO Onderwijsonderzoek, 2019). De opgeleide leescoördinatoren zijn tevreden zijn over de kwaliteit. 68% geeft aan de cursus erg goed te vinden, en dat deze hen verder heeft geholpen met het uitvoeren van hun taak (DUO Onderwijsonderzoek, 2022).

Doelgroep(en)