Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Vrijwel alle basisscholen huisvesten schoolbibliotheek. https://www.lezen.nl/onderzoek/meeste-basisscholen-huisvesten-schoolbibliotheek/.
21 december 2022

Op 97% van de basisscholen is een school- en/of klassenbibliotheek ingericht (Inspectie van het Onderwijs, 2022). In 2011 ging het om 89% en in 2007 om 85%. Deze stijging kan ook komen door de veranderde vraagstelling, die in de metingen in 2011 en 2007 uitsluitend betrekking had op de schoolbibliotheek (Cito, 2014; Cito, 2007). 

Het aantal scholen met een eigen bibliotheek is internationaal gezien laag (Expertisecentrum Nederlands, 2017). Er zijn minder scholen met veel leerlingen uit sociaal zwakkere milieus die over een schoolbibliotheek beschikken (Monitor de Bibliotheek op school, 2013). Deze kinderen kunnen er in het bijzonder baat bij hebben: hun ouders besteden minder aandacht aan leesopvoeding.

Een boekencollectie op de basisschool bestaat gemiddeld uit zeven papieren en veertien digitale boeken per leerling (Koninklijke Bibliotheek, 2021; Koninklijke Bibliotheek, 2020). 78% van de basisscholen beschikt over een eigen boekencollectie, terwijl 37% (hiernaast) gebruik maakt van een wisselcollectie van de openbare bibliotheek (Cito, 2014). 17% van de scholen biedt toegang tot digitale boeken (Expertisecentrum Nederlands, 2017).

Acht op de tien basisscholen geeft leerlingen op dagelijkse basis toegang tot de school- en/of klassenbibliotheek. Op een kwart van de basisscholen kunnen kinderen de boeken en leesmaterialen mee naar huis nemen (Inspectie van het Onderwijs, 2022). Kinderen die meer boeken lenen bij de schoolbibliotheek, lenen er over het algemeen minder bij de openbare bibliotheek – en andersom. Dit duidt op een vervangingseffect tussen deze beide kanalen om boeken te lenen (Probiblio & Pleiade Management, 2019).

Doelgroep(en)