Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2022). Steeds minder mediatheken in voortgezet onderwijs. https://www.lezen.nl/onderzoek/steeds-minder-mediatheken-in-voortgezet-onderwijs/.
10 februari 2021

Het aantal mediatheken in het voortgezet onderwijs is teruggelopen. In 2019 waren er 561 mediatheken, goed voor een dekking van 39% van de locaties voor voortgezet onderwijs. In 2012 stond de teller nog op 709. Middelbare scholen die havo en/of vwo aanbieden, beschikken in grotere getale over een mediatheek dan scholen die geen havo en/of vwo aanbieden (DUO Onderwijsonderzoek, 2019). Leerkrachten geven dit desgevraagd ook aan. 78% van de docenten op de havo en/of het vwo zegt dat de school een eigen mediatheek of schoolbibliotheek huisvest. 47% heeft (hiernaast) boeken beschikbaar in de lokalen voor de lessen Nederlands (DUO Onderwijsonderzoek, 2016). Op scholen met vmbo is volgens docenten in 61% van de gevallen een mediatheek aanwezig met een collectie leesboeken (DUO Onderwijsonderzoek, 2017).

Docenten op zowel het vmbo als op de havo en het vwo zijn te spreken over de boekencollectie. Een meerderheid is tevreden over de verscheidenheid in niveaus, genres en onderwerpen. Ook zijn de meeste docenten tevreden over de omvang en actualiteit van de collectie, de aantrekkelijkheid van de boeken voor de leerlingen en de afstemming van de collectie op de leeslijst. Er zijn meer docenten op havo en vwo die te spreken zijn over de kwaliteit van de boekencollectie dan op het vmbo (DUO Onderwijsonderzoek, 2016; DUO Onderwijsonderzoek, 2017).