4 april 2024

Volwaardige mediatheken met een goed opgeleide mediathecaris worden steeds zeldzamer in het Nederlandse voortgezet onderwijs. Het aantal mediatheken neemt af, de beroepsgroep vergrijst en de opleiding voor onderwijsmediathecaris bestaat niet meer.

Reden voor Stichting Lezen, de Beroepsvereniging van Mediathecarissen in het Onderwijs (BMO) en KB, nationale bibliotheek om het initiatief te nemen voor een uitgebreid onderzoek naar de stand van zaken rond mediatheken in het onderwijs. De centrale onderzoeksvraag luidt: hoe is het gesteld met de kwaliteit van het mediatheekwerk in het voortgezet onderwijs? Deze vraag is beantwoord met een combinatie van vragenlijstonderzoek en interviews met experts, schoolleiders en mediathecarissen.

Op basis van het onderzoek doen de auteurs – Marleen Kieft (MK Onderzoek + Advies) en Vera van Rossum (Duo Onderwijsonderzoek) – de volgende aanbevelingen voor het verbeteren van de kwaliteit van mediatheekwerk in het voortgezet onderwijs:

  1. Zorg voor opleiding en professionalisering
  2. Zorg voor kwaliteitsbewaking
  3. Vestig de aandacht op digitale geletterdheid binnen de mediatheek
  4. Stimuleer samenwerking met de bibliotheek
  5. Versterk de positie van mediathecarissen op strategisch niveau
  6. Geef een impuls aan de samenwerking met docenten van alle vakken

Er zijn een publieksvriendelijke publicatie en samenvatting beschikbaar, maar ook de complete rapportage staat in het menu. Download een van de pdf’s om het onderzoek en de resultaten te lezen.