22 juni 2022

In opdracht van Stichting Lezen heeft DUO Onderwijsonderzoek & Advies in 2019 een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken van leesbevordering in het basisonderwijs. In dit onderzoek was onder meer aandacht voor de inbedding van leesbevordering in het beleid van de school en voor de bevordering van de deskundigheid van docenten tot leescoördinatoren.

Het is de leescoördinator die op de basisschool voor leesbevordering idealiter een spil in het web vormt: hij/zij stimuleert en inspireert andere leerkrachten om het lezen te bevorderen, overlegt met de directeur/schoolleider over leesbevordering, werkt samen met de leesconsulent van de bibliotheek en draagt zorg voor het schrijven en verversen van het leesplan met visie, doelen en jaarprogramma van de school op het gebied van lezen.

Omdat de leescoördinator een cruciale rol speelt bij leesbevordering in het basisonderwijs (en dus voor Stichting Lezen een bij uitstek relevante doelgroep is), is een onderzoek verricht naar ‘de stand van leescoördinatoren in het basisonderwijs’. Dit onderzoek bestaat uit een kwantitatief onderzoek (het uitzetten van een online vragenlijst) uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies en een kwalitatief onderzoek (verdiepende interviews) uitgevoerd door Marleen Kieft Onderzoek + Advies. Het is een relatief grootschalig onderzoek waarbij niet alleen de leescoördinatoren zelf zijn betrokken, maar ook schoolleiders, taalcoördinatoren (met tevens de taken van een leescoördinator) en leerkrachten die zowel lees- als taalcoördinator op hun school zijn. In dit rapport Leescoördinatoren in het basisonderwijs zijn de resultaten van dit onderzoek opgenomen.

Doelgroep(en)