1 maart 2020

Hoe wordt leesbevordering vormgegeven op de basisschool? Op deze vraag gaven 423 leerkrachten en 200 schoolleiders antwoord. DUO Onderwijsonderzoek & Advies voerde een surveyonderzoek uit onder deze doelgroep. Daarnaast werden zes verdiepende interviews afgenomen.

Verschillende onderwerpen komen in voorliggend rapport aan de orde. Zo wordt er ingezoomd op de inbedding van leesbevordering in het beleid van scholen en of er op school een taal- of leescoördinator aangesteld is. Daarnaast werd gevraagd  naar de samenwerking van scholen met de Bibliotheek en naar de ervaringen met leesbevorderingscampagnes, zoals bijvoorbeeld De Nationale Voorleeswedstrijd. Ook verschaft dit onderzoek informatie over de boekencollectie op school,  leesbevorderingsactiviteiten in de klas en redenen van leerkrachten en schoolleiders om aan leesbevordering te doen. Tot slot is informatie ingewonnen over het eigen leesgedrag van de leerkracht.

Uit het onderzoek blijkt dat veel zaken rondom leesbevordering al goed geregeld zijn. Zo neemt het merendeel van de basisscholen deel aan leesbevorderingscampagnes, stimuleert de meerderheid van de scholen de betrokkenheid van ouders bij het thuis (voor)lezen en wordt op het merendeel van de scholen dagelijks aandacht besteed aan voorlezen en vrij lezen in de klas. Vrijwel alle leerkrachten en schoolleiders vinden leesbevordering dan ook (zeer) belangrijk. In de resultaten komen echter ook zaken naar voren die ontwikkeling behoeven. Hiertoe zijn enkele aanbevelingen opgesteld.

Enkele voorbeeldscholen uit deze onderzoekspublicatie zijn geïnterviewd voor het tijdschrift Lezen. Het artikel ‘Je leert lezen door véél te lezen’ kunt u hiernaast vinden.

Bestellen

Deze onderzoekspublicatie is gratis te downloaden, maar kunt u ook bestellen voor €12,50 per stuk.

Doelgroep(en)