14 november 2019

Op 1 november vond de conferentie ‘Meer lezen, beter in taal in het mbo 2019’ plaats in Tilburg. De plenaire sprekers en de deelnemers hebben zich gebogen over de vragen: Hoe zet een mbo-docent vrij lezen en vrijetijdslezen in om de taalontwikkeling en leesvaardigheid van studenten te bevorderen? Welke ondersteuning kan de Bibliotheek hierbij bieden? En hoe bedt een beleidsmaker in het mbo leesbevordering in het taalbeleid in. Er werden goede voorbeelden gedeeld, en er kwamen succesvoorwaarden en barrières voorbij.

Hieronder staan de presentaties, verslagen en foto’s van de conferentie.

Plenair programma:
– Koen Vos (Practoraat Friese Poort)

Deelsessie 1 – Vrij lezen in de klas: heel gewoon
Presentatie
Verslag

Deelsessie 2 – De collectie op school: fysiek én digitaal
Verslag

Deelsessie 3 – Wie betaalt de samenwerking tussen ROC en Bibliotheek?
Presentatie 1 Koning Willem I College en Babel Den Bosch
Presentatie 2 ROC Midden-Nederland, locatie Amersfoort – Bibliotheek Eemland
Verslag

Deelsessie 4 – Wat willen we met lezen en taal bij studenten teweegbrengen?
Verslag

Deelsessie 5 – Doe je digiding!
Presentatie
Verslag

Deelsessie 6 – Interactief voorlezen in PWO
Presentatie
Verslag

Samenvatting van de dag: wat heeft de docent nodig voor lezen en leesbevordering in het mbo en zijn de verwachtingen waar gemaakt door dit congres? (Mentimeter, start op p. 2)

Beeldverslag
De foto’s van de conferentie ‘Meer lezen, beter in taal in het mbo 2019’

Praktijkbeschrijvingen de Bibliotheek op school in het mbo
De praktijk laat zien dat de samenwerking tussen mbo en Bibliotheek succesvol is. ROC’s Koning Willem I College Den Bosch, Deltion College, ROC Midden-Nederland en ROC Aventus hebben meegedaan met een pilot met de Bibliotheek op school in het mbo. Hun ervaringen met het taalvaardiger maken van studenten via het lezen van boeken staan hier: praktijkbeschrijvingen van vier ROC’s.

 

Doelgroep(en)