Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login
studiemiddag voor (v)mbo docenten
Meld uzelf (opnieuw) aan als abonnee!
Onderzoek naar verschillen in de leesopvoeding tussen vaders en moeders

Stichting Lezen bevordert het lezen in de Nederlandse en Friese taal
en levert een bijdrage aan het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur.

Winnaars Zomer Lezen Quiz bekend.

Lees de uitslag en de juiste antwoorden.

AANMELDING TIJDSCHRIFT LEZEN

Nieuwe en bestaande abonnees kunnen door invulling van het aanmeldformulier Lezen (blijven) ontvangen. 

 

OPROEP AAN DOCENTEN NEDERLANDS (HAVO/VWO)

Stichting Lezen is bezig met een grootschalig onderzoek om de stand van zaken rond literatuuronderwijs in Nederland in kaart te brengen. Met de resultaten kunnen wij het voortgezet onderwijs (havo/vwo) nog beter bijstaan op het gebied van lees- en literatuuronderwijs. 

Lezen uw leerlingen? Doen ze dat met plezier? En (hoe) hebben docenten Nederlands daar invloed op? Vertel Stichting Lezen over uw lees- en literatuuronderwijs (en maak kans op een boekenbon van €25,-).
Doe mee aan ons onderzoek.

KABINET INVESTEERT IN AANPAK TAAL- EN LEESBEVORDERING

Ook Kunst van Lezen wordt voortgezet en uitgebreid. >>

Vaders Voor Lezen

De campagne van de Leescoalitie die vaders en grootvaders stimuleert meer (voor) te lezen. Bekijk de website, en volg Vaders Voor Lezen op facebook