Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Stichting Lezen bevordert het lezen in de Nederlandse en Friese taal
en levert een bijdrage aan het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur.

Digitale leesbevordering @ Bologna Book Fair

Stichting Lezen was op de Bologna Book Fair om kennis te delen over digitale kinderboeken. >>

KABINET INVESTEERT IN AANPAK TAAL- EN LEESBEVORDERING

Ook Kunst van Lezen wordt voortgezet en uitgebreid. >>

Vaders Voor Lezen

De campagne van de Leescoalitie die vaders en grootvaders stimuleert meer (voor) te lezen. Bekijk de website, en volg Vaders Voor Lezen op facebook