Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Vrijdag 26 september in het Spoorwegmuseum, Utrecht

Programma en inschrijving

Met onder meer Jacques Vriens over zijn rol als kinderboekenambassadeur 

Stichting Lezen bevordert het lezen in de Nederlandse en Friese taal
en levert een bijdrage aan het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur.

Cito-onderzoek: Leesplezier in de lift

Negatieve trend leesplezier kan doorbroken worden, meer kinderen vinden lezen leuk blijkt uit peiling Cito >>

Vaders Voor Lezen

De nieuwe campagne van de Leescoalitie stimuleert vaders en grootvaders meer (voor) te lezen. Bekijk de website, en volg Vaders Voor Lezen op facebook