Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Vrijdag 12 december was de expertmeeting Vaders Voor Lezen.

In de nieuwe Lezen aandacht voor de Ambitie-agenda van de Leescoalitie en nog veel meer.

Stichting Lezen bevordert het lezen in de Nederlandse en Friese taal
en levert een bijdrage aan het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur.

27 t/m 31 januari staat Stichting Lezen op de NOT

Vaders Voor Lezen

De campagne van de Leescoalitie die vaders en grootvaders stimuleert meer (voor) te lezen is ook genomineerd voor de Movisie Participatieprijs. Bekijk de website, en volg Vaders Voor Lezen op facebook