Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Stichting Lezen bevordert het lezen in de Nederlandse en Friese taal
en levert een bijdrage aan het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur.

EEN LEVEN LANG LEZEN BEGINT THUIS

Lees het verslag van de expertmeeting Ouders betrekken bij lezen van vrijdag 21 maart 2014 >>

Vaders Voor Lezen

De nieuwe campagne van de Leescoalitie stimuleert vaders en grootvaders meer (voor) te lezen. Bekijk de website, en volg Vaders Voor Lezen op facebook