Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Wetenschappelijk congres 21 november 2014, tevens afscheidscongres Dick Schram

Grote namen en inspiratie op tweejaarlijks symposium

Stichting Lezen bevordert het lezen in de Nederlandse en Friese taal
en levert een bijdrage aan het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur.

 

Vaders Voor Lezen

De campagne van de Leescoalitie die vaders en grootvaders stimuleert meer (voor) te lezen. Bekijk de website, en volg Vaders Voor Lezen op facebook