Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Stichting Lezen bevordert het lezen in de Nederlandse en Friese taal
en levert een bijdrage aan het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur.

Meedoen aan ons klanttevredenheidsonderzoek?

Wij zijn benieuwd naar uw mening over onze producten en diensten. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten.

Vaders Voor Lezen

De campagne van de Leescoalitie die vaders en grootvaders stimuleert meer (voor) te lezen is ook genomineerd voor de Movisie Participatieprijs. Bekijk de website, en volg Vaders Voor Lezen op facebook