Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Vrijdag 26 september in het Spoorwegmuseum, Utrecht

Hebben Nederlandse jongens een hekel aan lezen?

In Jongens hoe kijgen we jullie aan het lezen?

Stichting Lezen bevordert het lezen in de Nederlandse en Friese taal
en levert een bijdrage aan het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur.

Stichting Lezen Scriptieprijs

Tot 30 september kunnen studenten een afstudeerscriptie over leesbevordering indienen voor de Scriptieprijs 2014 >>

Vaders Voor Lezen

De nieuwe campagne van de Leescoalitie stimuleert vaders en grootvaders meer (voor) te lezen. Bekijk de website, en volg Vaders Voor Lezen op facebook