Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2022). Meer aandacht voor leesbevordering met BoekStart in de Kinderopvang. https://www.lezen.nl/onderzoek/meer-aandacht-voor-leesbevordering-met-boekstart-in-de-kinderopvang/.
31 maart 2022

Het programma BoekStart in de Kinderopvang ligt in het verlengde van BoekStart voor baby’s. Bibliotheken faciliteren kinderdagverblijven en peuterspeelzalen om een stimulerende leesomgeving te creëren, met aandacht voor voorlezen en een rijke, actuele en gevarieerde boekencollectie. 117 basisbibliotheken bieden BoekStart in de Kinderopvang of andere, vergelijkbare vormen van educatieve dienstverlening aan. Dit betreft een landelijke dekking van 84%. 3.145 van de ruim 9.000 kinderdagverblijven en peuterspeelzalen doen mee, een landelijke dekking van 34%. Er worden via deze weg in totaal bijna 165.000 jonge kinderen bereikt.

Voorlezen vindt vaker plaats op kinderdagverblijven met BoekStart in de Kinderopvang. 85% van de pedagogisch medewerkers op BoekStart-instellingen leest dagelijks voor, terwijl het op de instellingen zonder BoekStart gaat om 75% (Kantar, 2017). Pedagogisch medewerkers op BoekStart-instellingen lezen bovendien vaker interactief voor, bijvoorbeeld door vragen te stellen, en het voorleesritueel en de verhaalverwerking zijn er uitgebreider. Ook is er op deelnemende locaties meer aandacht voor taalzwakke kinderen en ouderbetrokkenheid (Kantar, 2020; Kantar, 2017).

Kindcentra met BoekStart in de Kinderopvang verankeren leesbevordering relatief sterk in het beleid. Er is vaker dan op niet-deelnemende instellingen een voorleescoördinator actief en voorlezen is vaker opgenomen in het beleids-, voorlees-, werk-, of opleidingsplan. Ook is de kennis van kinderboeken van pedagogisch medewerkers groter, heeft een groter aantal pedagogisch medewerkers een voorleescursus gevolgd, en is er een intensievere samenwerking met de bibliotheek (Kantar, 2020). De aanwezigheid van een voorleescoördinator en een voorleesplan op deelnemende instellingen houden bovendien positief verband met het voorleesgedrag van de pedagogisch medewerkers (Monitor BoekStart in de Kinderopvang, 2020).

BoekStart-Boekenpret streeft ernaar om, in het bijzonder via de kinderopvang, laagtaalvaardige ouders tot voorlezen te stimuleren. 34 basisbibliotheken bieden het programma aan, 24% van het totaal (Koninklijke Bibliotheek, 2021). De interventie is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.