Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Meer kinderen naar kinderdagverblijven en bso’s. https://www.lezen.nl/onderzoek/meer-kinderen-naar-kinderdagverblijven-en-bsos/.
13 februari 2024

De kinderopvangsector bestaat uit twee soorten organisaties: kinderdagverblijven en peuterspeelzalen voor 0- tot 3-jarigen en de buitenschoolse opvang voor schoolgaande kinderen van 4 jaar en ouder. Nederland telt in oktober 2023 in totaal 9.256 locaties voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, en 7.962 locaties voor de buitenschoolse opvang. Hiernaast zijn er 17.252 gastouders actief (DUO Landelijk Register Kinderopvang & Ministerie SZW, 2024).

507.000 kinderen tussen de 0 en 3 jaar bezochten in 2022 een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, 3% meer dan een jaar eerder. 518.000 kinderen van 4 tot 12 jaar zaten in 2022 op de buitenschoolse opvang, 4% meer dan een jaar eerder. 81.610 kinderen tussen de 0 en 3 jaar (-2%) en 44.360 kinderen tussen de 4 en 12 jaar (-12%) werden in 2022 ondergebracht bij een gastouder. Het aantal kinderen dat kinderdagverblijven en peuterspeelzalen bezoekt, is sinds 2007 met 74% gegroeid, terwijl dit voor de buitenschoolse opvang met 151% is. Het aantal kinderen dat naar een gastouder gaat groeide sinds 2007 met 6% in de leeftijd 0-3 en daalde met 14% in de leeftijd 4-12 (CBS, 2023).

Trefwoorden