Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2022). Meer kinderen naar kinderdagverblijven en bso’s. https://www.lezen.nl/onderzoek/meer-kinderen-naar-kinderdagverblijven-en-bsos/.
14 februari 2022

De kinderopvangsector bestaat uit twee soorten organisaties: kinderdagverblijven en peuterspeelzalen voor 0- tot 3-jarigen en de buitenschoolse opvang voor schoolgaande kinderen van 4 jaar en ouder. Nederland telt in oktober 2021 in totaal 9.125 locaties voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, en 7.688 locaties voor de buitenschoolse opvang (DUO Landelijk Register Kinderopvang & Ministerie SZW, 2021).

477.000 kinderen tussen de 0 en 3 jaar bezochten in 2020 een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, 1% meer dan een jaar eerder. 500.000 kinderen van 4 tot 12 jaar zaten in 2020 op de buitenschoolse opvang, 4% meer dan een jaar eerder. Het aantal kinderen dat kinderdagverblijven en peuterspeelzalen bezoekt, is sinds 2008 met 44% gegroeid, terwijl dit voor de buitenschoolse opvang met 87% is (CBS, 2021).

Trefwoorden