10 februari 2021

De kinderopvangsector beslaat twee soorten organisaties: kinderdagverblijven en peuterspeelzalen voor 0- tot 3-jarigen en de buitenschoolse opvang voor schoolgaande kinderen van 4 jaar en ouder. Nederland telde in oktober 2020 in totaal 9.046 locaties voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, en 7.519 locaties voor de buitenschoolse opvang (DUO Landelijk Register Kinderopvang & Ministerie SZW, 2020).

470.000 kinderen tussen de 0 en 3 jaar bezochten in 2019 een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, 4% meer dan een jaar eerder. 481.000 kinderen van 4 tot 12 jaar zaten in 2019 op de buitenschoolse opvang, 6% meer dan een jaar eerder. Het aantal kinderen dat kinderdagverblijven en peuterspeelzalen bezoekt, is sinds 2008 met een derde gegroeid, terwijl dit voor de buitenschoolse opvang met twee derde is (CBS, 2020).

Trefwoorden