Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). Meer kinderen naar kinderdagverblijven en bso’s. https://www.lezen.nl/onderzoek/meer-kinderen-naar-kinderdagverblijven-en-bsos/.
31 januari 2023

De kinderopvangsector bestaat uit twee soorten organisaties: kinderdagverblijven en peuterspeelzalen voor 0- tot 3-jarigen en de buitenschoolse opvang voor schoolgaande kinderen van 4 jaar en ouder. Nederland telt in juli 2022 in totaal 9.163 locaties voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, en 7.709 locaties voor de buitenschoolse opvang. (DUO Landelijk Register Kinderopvang & Ministerie SZW, 2022).

491.000 kinderen tussen de 0 en 3 jaar bezochten in 2021 een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, 4% meer dan een jaar eerder. 498.000 kinderen van 4 tot 12 jaar zaten in 2021 op de buitenschoolse opvang, nagenoeg evenveel als een jaar eerder. Het aantal kinderen dat kinderdagverblijven en peuterspeelzalen bezoekt, is sinds 2007 met 68% gegroeid, terwijl dit voor de buitenschoolse opvang met 141% is (CBS, 2022).

Trefwoorden