Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). BoekStart bereikt vier op tien jonge ouders. https://www.lezen.nl/onderzoek/boekstart-bereikt-vier-op-tien-jonge-ouders/.
8 augustus 2023

Deelname BoekStart

In dit programma, onderdeel van Kunst van Lezen, helpen bibliotheken, kinderdagverblijven en andere opvoedkundige instanties het jonge gezin om een start te maken met de leesopvoeding. Ouders vanaf de babyleeftijd stimuleren om voor te lezen, verhaaltjes te vertellen en gesprekjes te voeren, dit is het doel van BoekStart. De interventie is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Alle bibliotheken in Nederland bieden BoekStart aan. Het gaat om 137 basisbibliotheken (100% van het totaal) en 744 hoofdvestigingen (100% van het totaal) (Koninklijke Bibliotheek, 2021).

Ouders krijgen een uitnodiging voor BoekStart als hun baby ongeveer drie maanden oud is. 44% gaat vervolgens naar de bibliotheek om een gratis BoekStartkoffertje op te halen. Bibliotheken hebben in 2022 zodoende in totaal 74.500 koffers uitgedeeld. Dit is 30% meer dan de 57.500 een jaar eerder, en een record sinds de lancering van BoekStart in 2008. Negen op de tien ouders die een koffer ophalen, maken hun baby tevens lid van de bibliotheek. Bij ouders die geen koffer ophalen, is dit een derde (Kantar Public, 2018). 39% van de 0- tot 4-jarige kinderen is lid van de bibliotheek (Koninklijke Bibliotheek, 2022).

Ouders die meedoen aan BoekStart, zijn over het algemeen hoger opgeleid en zelf lid van de bibliotheek (Van den Berg & Bus, 2015). Ouders uit de lagere sociale klassen halen het minst vaak het koffertje op. Dit komt met name doordat zij minder bekend zijn met BoekStart dan ouders uit de hogere sociale klassen (Kantar Public, 2018).

De BoekStartkoffer bevat babyboekjes en informatie over voorlezen. Deze worden door deelnemende ouders regelmatig gebruikt. 78% leest eruit voor, 56% geeft ze aan hun kind, 53% legt ze ergens neer en 25% gebruikt de koffer als decoratie. Bijna de helft geeft aan dat de materialen hun kijk op voorlezen hebben veranderd. Dit zijn in het bijzonder ouders uit de lagere sociale klassen (Kantar Public, 2018).

Deelname BoekStartcoach

De BoekStartcoach is een voorleesconsulent van de bibliotheek, die jonge ouders op het consultatiebureau adviseert over voorlezen en leesopvoeding. Anno 2022 zijn er 152 BoekStartcoaches actief vanuit 71 basisbibliotheken (52% van het totaal) en op 226 consultatiebureaus in Nederland. Het doel is het bereik van BoekStart onder laagtaalvaardige ouders vergroten (Koninklijke Bibliotheek, 2021). Deze ouders komen vaak niet in de bibliotheek en wel op het consultatiebureau (Education Lab, 2021).

BoekStart in de bibliotheek

Vrijwel alle bibliotheken beschikken over een collectie babyboeken. 85% van de bibliotheken huisvest een speciaal voor baby’s ingerichte boekenhoek. 74% organiseert activiteiten voor ouders en kinderen in de babyleeftijd, terwijl 62% voorlichting biedt aan ouders. Deze percentages zijn gedaald ten opzichte van het jaar ervoor (Koninklijke Bibliotheek, 2022).