1 januari 2018

BoekStart voor baby’s bestaat in 2018 tien jaar. Een mooie gelegenheid om het programma eens nader te onderzoeken. In opdracht van Kunst van Lezen voerde Kantar Public een evaluatieonderzoek uit.

61% van alle Nederlandse ouders is bekend met het BoekStartkoffertje, zo blijkt uit dit onderzoek. Ouders met een lage sociaaleconomische status (SES) zijn hier iets minder vaak bekend mee dan ouders met een gemiddelde of hoge SES. Wanneer zij het koffertje echter wél kennen, halen zij dit bijna net zo vaak als de overige ouders op (in 7 van de 10 gevallen).

En wie het BoekStartkoffertje ophaalt, is hier nagenoeg altijd – in 98% van de gevallen –  (zeer of volkomen) tevreden over. Ook worden de boekjes uit het koffertje veelvuldig gebruikt: ouders lezen eruit voor (78%), geven ze aan hun kind (56%) en/of laten hun kind de boekjes zelf pakken (53%).

Bijna een kwart (22%) van de ouders geeft aan eerder te zijn begonnen met voorlezen door BoekStart. Vooral ouders met een lage SES worden beïnvloed: 63% van deze ouders geeft aan dat hun houding ten aanzien van voorlezen en/of hun voorleesgedrag door BoekStart is veranderd. Onder de ouders met een gemiddelde of hoge SES is dit effect minder maar nog steeds aanzienlijk: respectievelijk 49% en 41%.

Trefwoorden