28 oktober 2021

In dit programma, onderdeel van Kunst van Lezen, helpen bibliotheken, kinderdagverblijven en andere opvoedkundige instanties het jonge gezin om een start te maken met de leesopvoeding. Ouders vanaf de babyleeftijd stimuleren om voor te lezen, verhaaltjes te vertellen en gesprekjes te voeren, dit is het doel van BoekStart.

Ouders die meedoen aan BoekStart beginnen op jongere leeftijd met voorlezen aan hun kind. Ook hebben ze meer babyboekjes in hun bezit (Kantar Public, 2018). 

Uit een effectstudie blijkt dat BoekStart het voorleesgedrag van ouders en de taalontwikkeling van kinderen stimuleert. Ouders die meedoen aan BoekStart en regelmatig voorlezen, zetten een positieve leesspiraal in gang. Hun kinderen hebben op een leeftijd van 15 maanden een voorsprong in hun taalontwikkeling, en na 22 maanden zijn ze nog verder uitgelopen op niet-BoekStart-kinderen (Van den Berg & Bus, 2015).

Kinderen met een moeilijk temperament, die snel huilen, geïrriteerd raken en afgeleid zijn, profiteren het sterkst van BoekStart. Zij weten de taalachterstand die ze zonder BoekStart waarschijnlijk zouden oplopen, om te buigen in een voorsprong op kinderen met een makkelijk temperament (Van den Berg & Bus, 2015). Bovendien lopen kinderen met een moeilijk temperament die meedoen aan BoekStart op 6-jarige leeftijd nog steeds voor in de taalontwikkeling. Dit is het geval ten opzichte van niet-BoekStart-kinderen met een moeilijk temperament (De Bondt & Bus, 2022; De Bondt & Bus, 2019).

BoekStart werkt dus preventief: het risico op taalachterstanden wordt gereduceerd. De interventie is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.