1 mei 2020

In dit rapport wordt verslag gedaan van de stand van zaken van leesbevordering in de kinderopvang. Een uitgebreide vragenlijst is uitgezet door Kantar, in opdracht van Stichting Lezen. De enquête is ingevuld door 93 managers en 330 pedagogisch medewerkers.

De resultaten stemmen optimistisch. Zo worden door de meeste instellingen het algemene voorleesklimaat en de boekencollectie goed beoordeeld. Ook worden voorlezen en leesbevordering als belangrijk ervaren, door zowel managers als pedagogisch medewerkers. Daarnaast werkt drie kwart van de instellingen met de bibliotheek samen. Uit de gegevens blijkt dat BoekStartinstellingen over het algemeen positiever scoren dan instellingen die niet deelnemen aan BoekStart. Met name als het gaat om beleid: meer dan de helft van de instellingen zonder BoekStart heeft voorlezen niet opgenomen in het beleidsplan. Voor BoekStart-instellingen is dit 19%. Op dit vlak valt nog winst te behalen, hiervoor zal Stichting Lezen zich de komende jaren blijven inzetten. Ook op andere gebieden worden in het rapport aanbevelingen gedaan.

In dit onderzoek ging er speciale aandacht uit naar de deskundigheid en deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers. Krijgen zij de mogelijkheden om zich te verdiepen in (interactief) voorlezen en taalstimulering? En hebben zij voldoende kennis over leesbevordering en taalstimulering als zij van hun opleiding afkomen? Resultaten laten zien dat er vooral behoefte is aan ondersteuning bij het stimuleren van ouders om thuis te lezen, het signaleren van laagtaalvaardige gezinnen en het rekening houden met taalverschillen tussen kinderen.