Samen een boekje lezen – plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen – versterkt de band met je baby. En kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. Je kunt dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Het landelijke programma BoekStart stimuleert dit.

Bekijk de Factsheet, Goede voorbeelden en notitie Opbrengsten en effecten over BoekStart.
Lees hieronder verder: BoekStartnieuws, BoekStartwebinars en BoekStartpublicaties.

BoekStart voor baby’s

BoekStart is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen én ouders met jonge kinderen samen wil laten genieten van boeken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat BoekStart effect heeft op de taalontwikkeling van jonge kinderen.

Kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken ontwikkelen een voorsprong (op school). Daar hebben ze hun hele leven voordeel van. Bovendien versterkt het de band tussen ouder en kind om samen een boekje te bekijken, plaatjes aan te wijzen en te benoemen, versjes te leren, verhaaltjes te vertellen en ernaar te luisteren. Voor ouders die naar de bibliotheek komen is er BoekStart voor baby’s. Wanneer ouders hun baby lid maken van de bibliotheek ontvangen zij het BoekStartkoffertje met twee boekjes en informatie over voorlezen.

BoekStart in de kinderopvang

BoekStart in de kinderopvang is bedoeld om jonge kinderen, hun ouders en pedagogisch medewerkers via de kinderopvang intensief met boeken en lezen in aanraking te brengen. Het programma is erop gericht om als bibliotheek professioneel samen te werken met de kinderopvang. Daarbij staat het bevorderen van de deskundigheid van de pedagogisch medewerker voorop, ook als deze nog in opleiding is.

BoekStartcoach

Om ouders zo vroeg en zo goed mogelijk te informeren over het belang van voorlezen, werkt persoonlijk contact het beste. De BoekStartcoach werkt namens de bibliotheek op het consultatiebureau en legt daar contact met ouders. Daarmee ondersteunt de BoekStartcoach professionals in de jeugdgezondheidszorg. Zij gaat in gesprek met (taalarme) gezinnen over taalvaardigheid en het belang van voorlezen. En zij nodigt hen uit in de bibliotheek. BoekStart werkt ook samen met de kraamzorg.

Landelijk leesbevorderingsprogramma

Het programma wordt vanuit Stichting Lezen en de bibliotheek georganiseerd; bijna alle bibliotheken in Nederland doen mee. Ook gemeenten, consultatiebureaus, kinderopvang en boekhandels zijn er actief bij betrokken. BoekStart is ontwikkeld door Stichting Lezen in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. Het programma wordt onder de noemer Kunst van Lezen gefinancierd door het ministerie van OCW. 

Meer weten over BoekStart?
boekstart.nl voor ouders, met nieuws, boekentips en voorleestips
boekstartpro.nl voor professionals in de Bibliotheek, de kinderopvang en de jeugdgezondheidszorg