30 september 2022

BoekStart en de Bibliotheek op school ondersteunen de kinderopvang en het onderwijs structureel bij het leesonderwijs met de integrale bouwstenenaanpak voor leesbevordering. Uit welke bouwstenen bestaat deze aanpak? Hoe werkt de aanpak in de praktijk? En wat leveren de twee leesbevorderingsprogramma’s op? In de Factsheets, Goede voorbeelden en notities Opbrengsten en effecten geven we beknopt antwoord op deze vragen.

BoekStart

de Bibliotheek op school

BoekStart en de Bibliotheek op school zijn ontwikkeld door Stichting Lezen, in samenwerking met KB, de nationale bibliotheek. De bibliotheeksector voert beide programma’s uit. De programma’s worden onder de noemer Kunst van Lezen gefinancierd door het ministerie van OCW.
Lees meer over BoekStart.
Lees meer over de Bibliotheek op school.