icon home

Welke verhalen kan je gebruiken om kinderen te leren respectvol om te gaan met verschillen in cultuur? Welke boeken geven lezers inzicht over zichzelf en anderen? Tijdens het symposium Jij en ik en alle anderen; over diversiteit en inclusie in jeugdliteratuur presenteert Sara Van den Bossche een leeswijzer waarmee je leert bepalen of en hoe een boek zich leent voor gesprekken rondom diversiteit en inclusie. Ook de gastsprekers gaan ieder dieper in op dit thema.

Leeswijzer diversiteit en inclusie in jeugdliteratuur

Misschien kom je in je dagelijkse werk als bemiddelaar in het veld van de jeugdliteratuur zelf al in situaties waarin je diversiteit zou willen aankaarten. Misschien wil je als leraar, bibliotheekmedewerker, leesbevorderaar of opvoeder die onderwerpen wel aansnijden, maar weet je niet goed hoe dat aan te pakken. Misschien weet je niet welke boeken rond deze onderwerpen je kunt kiezen of welke activiteiten daarbij te organiseren. De Leeswijzer voor diversiteit en inclusie in jeugdliteratuur is bedoeld als opstapje om met de thema’s diversiteit en inclusie aan de slag te gaan op school, in het kinderdagverblijf of in de bibliotheek. De leeswijzer biedt een gereedschapskist met handige instrumenten als basis voor gespreksactiviteiten rond diversiteit en inclusie in je klas, groep of bibliotheek.

Aanmelden

Deelname aan dit congres is gratis. Totaal aantal plekken: 80.

Gemengd programma, hoofdzakelijk Nederlandstalig met één Engelstalig panel.

Aanmelden kan via dit registratieformulier.

13.00 – 13.30Inloop met koffie en thee
13.30 – 14.15Welkom & presentatie Leeswijzer voor diversiteit en inclusie in jeugdliteratuur, vraag- en antwoordronde
Sara Van den Bossche (Tilburg University)
14.15  – 14.30Pauze
14.30 -15.30Presentaties, vraag- en antwoordronde
Élodie Malanda (Tilburg University), Melanie Ramdarshan Bold (University of Glasgow)
15.30 – 16.00Pauze
16.00 – 17.00Presentaties, vraag- en antwoordronde
Paavo Van der Eecken (Universiteit Antwerpen), Naomi Hofman (Tilburg University)
17.00 – 18.00Auteurslezing, vraag- en antwoordronde
Zarissa Windzak

Deze informatie wordt op een later moment nog toegevoegd.

Deze informatie wordt op een later moment nog toegevoegd.