Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, Bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier op school én thuis. De Bibliotheek helpt op basisscholen, middelbare scholen en in het beroepsonderwijs om dit doel te bereiken.

Twee meisjes op een gele bank in de schoolbibliotheek, op de achtergrond staan twee jongens bij de boekenkast

Bekijk de Factsheets, Goede voorbeelden en notitie Opbrengsten en effecten over de Bibliotheek op school.
Lees hieronder verder: nieuws, webinars en publicaties over/van de Bibliotheek op school.

De Bibliotheek op school primair onderwijs

De Bibliotheek op school stimuleert duurzame samenwerking voor leesbevordering tussen bibliotheken en basisscholen. We zorgen voor een uitnodigende leesomgeving op school met een gevarieerde en actuele collectie in de schoolbibliotheek. We meten jaarlijks het leesklimaat op school, zodat we op basis van de resultaten doelgericht aan de slag kunnen met leesbevordering. We adviseren het schoolteam over deze doelen en de bijbehorende activiteiten. En we vergroten met trainingen over leesbevordering de deskundigheid van leerkrachten.

De Bibliotheek op school vmbo

Leerlingen in het voortgezet onderwijs blijken nog meer dan leerlingen in het primair onderwijs baat te hebben bij leesbevorderingsprogramma’s. Bij zwakke lezers, van wie er veel zijn in het praktijkonderwijs en op het vmbo, wakkert leesbevordering de leesmotivatie nog meer aan dan bij gemiddelde lezers. Daarom is de Bibliotheek op school er ook voor het vmbo en starten we met een pilot in het praktijkonderwijs. De samenwerking tussen bibliotheek en school richt zich in eerste instantie op de randvoorwaardelijke voorzieningen, zoals een mediatheek, trainingen voor docenten en structureel leesbeleid.

De Bibliotheek op school beroepsonderwijs

Ook in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en op pabo’s wordt met de Bibliotheek op school gewerkt. Voor de studenten van deze opleidingen werkt de aanpak twee kanten op. Aan de ene kant is het belangrijk dat de studenten als toekomstige pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten en leerkrachten de aanpak van de Bibliotheek op school leren kennen. Aan de andere kant willen we ook graag de leesmotivatie en de taalontwikkeling van de studenten zelf bevorderen. De onderwijsinstellingen in het beroepsonderwijs werken met een op maat gemaakte versie van de Bibliotheek op school.

Meer weten over de Bibliotheek op school?
debibliotheekopschool.nl, voor ouders en leerkrachten
pro.debiblitheekopschool.nl, voor professionals in de Bibliotheek