De deelnemende pabo organiseert een schoolwedstrijd, de bibliotheken zorgen voor de provinciale wedstrijden. Stichting Lezen sluit af met een landelijke finale voor de 12 provinciale voorleeskampioenen bij Theater Kikker in Utrecht.

Waarom meedoen?

Het organiseren van de Pabo Voorleeswedstrijd is een goede aanleiding om jeugdboeken te bespreken en studenten te laten oefenen met voorlezen. Een pabostudent die zelf plezier heeft in voorlezen en het boekenaanbod kent, is later van onschatbare waarde voor zijn of haar leerlingen.

Meer informatie is te vinden op de website van de pabo voorleeswedstrijd: www.pabovoorleeswedstrijd.nl

Doelgroep(en)