Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Pedagogisch medewerkers tevreden over boekencollectie. https://www.lezen.nl/onderzoek/pedagogisch-medewerkers-tevreden-over-boekencollectie/.
15 juni 2023

Het aantal boeken dat beschikbaar is op kinderopvanginstellingen varieert. De collectie babyboeken bestaat bij de meeste kindcentra uit maximaal twintig exemplaren. De collectie prentenboeken is gemiddeld groter, tot veertig prentenboeken. 75% van de pedagogisch medewerkers geeft aan dat alle kinderen op de groep zelfstandig een boekje kunnen pakken. Meestal staat (een deel van de) boekjes op ooghoogte van de kinderen, en zijn ze zichtbaar doordat ze met de kaft naar voren in een boekenkast of op een boekenplank staan (Kantar, 2020).

Een ruime meerderheid van de pedagogisch medewerkers is tevreden over de diversiteit van de boekencollectie wat betreft thema’s en onderwerpen, genres en de aansluiting op verschillende leeftijden en taalniveaus. Digitale prentenboeken zijn volgens 69% van de pedagogisch medewerkers onvoldoende aanwezig in de collectie. Ruim de helft van de kindcentra koopt een paar keer per jaar nieuwe boeken (Kantar, 2020).

Digitale prentenboeken

Vier op de tien kinderopvanginstellingen maken gebruik van digitale prentenboeken. Dit gebeurt meestal met kinderen van twee jaar en ouder. Bijna de helft van de kinderopvanginstellingen die digitale prentenboeken gebruiken, doet dit een dag per week of vaker. Digitale boeken met geanimeerde prenten zijn het meest in trek. Het aanbieden van digitale prentenboeken gebeurt meestal groepsgewijs. Een op de drie instellingen maakt gebruik van digitale prentenboeken voor specifieke groepen, zoals kinderen met een taalachterstand (De Koning, De Koning & Van Steensel, 2023).

Bijna de helft van de pedagogisch medewerkers en locatiemanagers geeft aan het aanbod van digitale prentenboeken als onvoldoende te ervaren. Voor ruim vier op de tien betreft dit ook de variatie in het aanbod. Een kwart heeft de beschikking over een abonnement, meestal op Bereslim. De abonnementhouders blijken tevredener over het aanbod, dat zij in grotere getale voldoende en gevarieerd vinden (De Koning, De Koning & Van Steensel, 2023).