Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). Pedagogisch medewerkers tevreden over boekencollectie. https://www.lezen.nl/onderzoek/pedagogisch-medewerkers-tevreden-over-boekencollectie/.
10 februari 2021

Het aantal boeken dat beschikbaar is op kinderopvanginstellingen varieert. De collectie babyboeken bestaat bij de meeste kindcentra uit maximaal twintig exemplaren. De collectie prentenboeken is gemiddeld groter, tot veertig prentenboeken. 75% van de pedagogisch medewerkers geeft aan dat alle kinderen op de groep zelfstandig een boekje kunnen pakken. Meestal staat (een deel van de) boekjes op ooghoogte van de kinderen, en zijn ze zichtbaar doordat ze met de kaft naar voren in een boekenkast of op een boekenplank staan (Kantar, 2020).

Een ruime meerderheid van de pedagogisch medewerkers is tevreden over de diversiteit van de boekencollectie wat betreft thema’s en onderwerpen, genres en de aansluiting op verschillende leeftijden en taalniveaus. Digitale prentenboeken zijn volgens 69% van de pedagogisch medewerkers onvoldoende aanwezig in de collectie. Ruim de helft van de kindcentra koopt een paar keer per jaar nieuwe boeken (Kantar, 2020).