De bibliotheek leent met ingang van 2014 ook e-boeken uit. 428.000 bibliotheekleden hadden in 2019 een digitaal lidmaatschap, een stijging van 4% ten opzichte van 2018. Vrijwel alle leden van de online bibliotheek (98%) zijn ook lid van de fysieke bibliotheek. Drie kwart van de accounts behoort toe aan een volwassen bibliotheeklid, en een kwart aan een jeugdlid. Hiernaast waren er in 2019 591.000 mensen met een account om luisterboeken te lenen, 33% meer dan in 2018 (Koninklijke Bibliotheek, 2020; CBS, 2020).

De digitale leden leenden in 2019 in totaal 3,9 miljoen e-boeken, 10% meer dan in 2018. De snelle groei van eerdere jaren – 9% van 2017 op 2018, 15% van 2016 op 2017, 76% van 2015 op 2016, 96% van 2014 op 2015 – maakt plaats voor lichte groei (Koninklijke Bibliotheek, 2020; CBS, 2020). In 2019 zijn er voor het vierde jaar op rij meer e-boeken uitgeleend dan verkocht.

2019 telde, naast 3,9 miljoen uitgeleende e-boeken, 1,8 miljoen uitgeleende luisterboeken, 33% meer dan het jaar ervoor (Koninklijke Bibliotheek, 2020; CBS, 2020). De online bibliotheek maakt bovendien een groeispurt door tijdens de lockdowns om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

52% van de digitale leden is actief, door minimaal een boek per jaar te lenen. Deze actieve leners lenen gemiddeld zeventien e-boeken per jaar. Actieve leners zijn over het algemeen boven de vijftig jaar. Ook vrouwen en midden en hoger opgeleiden zijn oververtegenwoordigd (Koninklijke Bibliotheek, 2020; Koninklijke Bibliotheek, 2020). De meeste uitgeleende e-boeken worden gelezen in een app voor de tablet en smartphone (59%), gevolgd door de e-reader (39%). 11% van de uitgeleende e-boeken betreft een kinder-of jeugdboek, 89% is geschreven voor volwassenen. 87% van de uitgeleende boeken valt binnen het genre fictie (Koninklijke Bibliotheek, 2020).

In de Vakantiebieb wordt tijdens de zomermaanden een selectie e-boeken gratis aangeboden. 975.000 mensen maakten in 2019 een account aan, een stijging van 10% ten opzichte van 2018. Zij downloadden in totaal 1,3 miljoen e-boeken, 25% minder dan het jaar ervoor (Koninklijke Bibliotheek, 2020; CBS, 2020).

Het aandeel van e-boeken in de totale uitleningen is bescheiden: 10,2% in het jaar 2019, tegen 9,4% in het jaar 2018, 8,6% in 2017, 6,8% in 2016 en 5,3% in 2015. Dit ligt hoger dan het aandeel van e-boeken in de verkopen. De collectie van e-boeken bij de bibliotheek bestaat inmiddels uit 28.350 titels en van luisterboeken uit 3500 titels (Koninklijke Bibliotheek, 2020; CBS, 2020). Dit is 55% van het totaal aantal beschikbare e-boeken (51.428), terwijl 95% beschikbaar is voor de verkoop en 44% voor abonnements- en streamingdiensten (Centraal Boekhuis, 2018). 87% van de e-boeken in de collectie is voor volwassenen, 13% voor de jeugd (Koninklijke Bibliotheek, 2020; CBS, 2020).

Doelgroep(en)