Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). Aandeel e-boek blijft bescheiden. https://www.lezen.nl/onderzoek/aandeel-e-boek-blijft-bescheiden/.
23 maart 2023

In 2022 zijn er 3 miljoen e-boeken verkocht, een daling van 6% ten opzichte van het jaar ervoor (KvB Boekwerk & GfK, via CPNB, 2023). Het aandeel van e-boeken in de totale afzet is in 2022 licht gedaald, naar 8,4% van de verkochte Nederlandstalige boeken. In 2021 ging het nog om 8,6% en in 2020 om 8,8%. In de jaren ervoor is het afzetaandeel voortdurend gegroeid (KvB Boekwerk & GfK, 2023a; 2023b). Ondanks de groei blijft het aandeel van digitaal ten opzichte van papier bescheiden. In absolute aantallen zijn er voor het zevende jaar op rij bovendien meer e-boeken geleend dan verkocht (KvB Boekwerk & GfK, via CPNB, 2023).

Anderstalige e-boeken vallen buiten de genoemde e-boekcijfers, alsmede gelezen e-boeken via abonnements- en streamingdiensten. De omzet uit abonnements- en streamingdiensten groeit stevig, en is in 2022 volgens de eerste voorlopige schatting goed voor 48% van de totale omzet uit e-boeken en luisterboeken. In 2021 bedroeg het omzetaandeel 34% (Centraal Boekhuis, via CPNB, 2023). Het zijn in het bijzonder mensen van 35 jaar en jonger die e-boeken kopen en lezen via een abonnement (KvB Boekwerk & GfK, 2021, meting 55).

Doelgroep(en)