Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). Fictie verkoopt het beste, aandeel kinderboeken groeit. https://www.lezen.nl/onderzoek/fictie-verkoopt-het-beste-aandeel-kinderboeken-groeit/.
24 februari 2023

Fictieboeken worden in Nederland het vaakst verkocht. 41% van de verkochte papieren boeken in 2022 valt onder deze noemer. De afgelopen twee jaar is het aandeel fictieboeken in de totale afzet van boeken gedaald. Het aandeel kinderboeken is in deze periode juist gestegen, van 25% in 2021 naar 26% in 2022. Ook het aandeel van ‘non-fictieboeken informatief’ groeide, van 19% naar 20%, terwijl ‘non-fictieboeken vrije tijd’ stabiel bleef op 13% (KvB Boekwerk & GfK, 2023).

Fictie is sterker vertegenwoordigd in de afzet van e-boeken dan van gedrukte boeken. Bij informatieve boeken en kinder- en jeugdboeken is deze verhouding andersom (KvB Boekwerk & GfK, 2018). Ruim acht op de tien verkochte e-boeken valt onder het genre fictie (Wischenbart, 2019).

Sterke groei voor (kinder)boek in andere taal

Anderstalige boeken zijn de laatste jaren sterker gaan verkopen. Een op de vijf papieren boeken die in 2022 is verkocht, is anderstalig. In 2021 ging het nog om 17%, in 2018 om 13% en in 2012 om 7%. Sinds 2018 is de afzetaandeel van anderstalige boeken gestegen met 65% en sinds 2012 nagenoeg verdrievoudigd (KvB Boekwerk & GfK, 2023a; 2023b).

Met name anderstalige kinderboeken zijn aan een sterke opmars bezig. In 2022 was de afzet van anderstalige kinderboeken twee-en-een-half keer zo groot als in 2018 (+153%). De omzet is in deze periode bijna verdriedubbeld (+175%). De afzet en de omzet van anderstalige fictieboeken verdubbelde sinds 2018 (KvB Boekwerk & GfK, 2023). 

De meeste verkochte boeken in een andere taal zijn geschreven in het Engels, gevolgd door het Duits. Het zijn in het bijzonder mensen onder de 35 jaar – over het algemeen weinig fervente boekenlezers – die anderstalige boeken aanschaffen (KvB Boekwerk & GfK, 2021, meting 55).

Verkoop unieke titels

In 2022 zijn er 142.000 unieke Nederlandstalige titels verkocht, ongeveer evenveel als in de jaren ervoor. Het aantal verkochte unieke anderstalige titels daalde tussen 2021 en 2022 licht, van 470.000 titels naar 459.000 titels (-2%). Tussen 2018 en 2021 steeg het aantal verkochte unieke anderstalige titels juist (+30%). Dit betekent dat het anderstalige boek nagenoeg geheel verantwoordelijk is voor de groeiende diversiteit binnen de boekenverkoop (KvB Boekwerk & GfK, 2023).

Doelgroep(en)