Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Jongeren lezen het minst en steeds minder, ook boeken. https://www.lezen.nl/onderzoek/jongeren-lezen-het-minst-en-steeds-minder-ook-boeken/.
24 oktober 2023

Oudere mensen zijn over het algemeen ferventere lezers dan jongere mensen. 65-plussers besteden per dag een uur en 22 minuten aan lezen, terwijl dit onder 13- tot 19-jarigen 14 minuten is. Bij hen is er over de periode 2013-2018 bovendien sprake van een daling van de leestijd met bijna 40%, terwijl het patroon bij oudere mensen stabiel is (Schaper, Wennekers & De Haan, 2019). De daling van de leestijd onder jongere mensen is in lijn met eerdere onderzoeken naar het leesgedrag. Hieruit komt naar voren dat elke nieuwe generatie minder leest dan voorgaande generaties (Wennekers, Huysmans & De Haan, 2018).

De generatiekloof geldt voor alle tekstsoorten en ook voor boeken. Er zijn meer 50-plussers die boeken lezen (Wennekers, Huysmans & De Haan, 2018). 65-plussers lezen daarnaast een groter aantal boeken per jaar. Zij lezen bovendien met grotere regelmaat in een boek en hebben korter geleden voor het laatst een boek uitgelezen. Dit betreft het lezen van boeken in de vrije tijd. Jongere mensen lezen wel vaker boeken voor werk, school of studie (KvB Boekwerk & GfK, 2023, meting 63). Tussen 2009 en 2018 zijn met name 13- tot 39-jarigen en 65-plussers minder vaak boeken gaan lezen (KvB Boekwerk, Stichting Lezen & GfK, 2018).

In gelezen boekgenres zijn er ook verschillen te zien tussen de leeftijdsgroepen. Science fiction, Young Adult en boeken over psychologie en persoonlijke ontwikkeling worden vaker gelezen door mensen onder de 35 jaar dan door oudere generaties. Streekromans zijn daarentegen vooral onder 65-plussers in trek. Kinderboeken, tot slot, worden het meest gelezen door 35- tot 49-jarigen, de groep die vermoedelijk het vaakst jonge kinderen heeft (KvB Boekwerk & GfK, 2023, meting 63).

Als het gaat om de tijdsbesteding van de mensen die boeken lezen, houden 13- tot 19-jarigen en 65-plussers elkaar in evenwicht: beide groepen lezen 1 uur en drie kwartier per dag. Lezers tussen de 50 en 64 jaar doen dat een dagelijkse 1,5 uur. De andere leeftijdsgroepen schommelen hier met ruim een uur tussenin. De jongeren die lezen, besteden hieraan dus evenveel tijd als ouderen (Sonck & De Haan, 2015). Dat de gemiddelde leestijd lager uitvalt, komt door de omvangrijke groep jongeren die niet tot nauwelijks leest. 53% van de 13- tot 19-jarigen leest ten minste wekelijks, terwijl dat onder 65-plussers 98% is (Wennekers, Huysmans & De Haan, 2018).

Doelgroep(en)