Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Hoger opgeleiden zijn meest fervente boekenlezers. https://www.lezen.nl/onderzoek/hoger-opgeleiden-zijn-meest-fervente-boekenlezers/.
24 oktober 2023

Lager, middelbaar en hoger opgeleiden besteden nagenoeg evenveel tijd aan lezen, met tussen de 33 en 41 minuten per dag. Dit betreft het leesgedrag van verschillende leesmedia, waaronder boeken (Schaper, Wennekers & De Haan, 2019).

Leesgedrag boeken en opleidingsniveau

Hoger opgeleiden (met een hbo- of universitair diploma) zijn over het algemeen ferventere boekenlezers dan middelbaar opgeleiden (met een mbo-diploma), en zij weer dan lager opgeleiden (met maximaal basis- of voortgezet onderwijs). Er zijn meer hoger opgeleiden die boeken lezen (Wennekers, Huysmans & De Haan, 2018). Daarnaast lezen zij met grotere regelmaat in een boek (KvB Boekwerk & GfK, 2023, meting 63). Tot slot besteden ze meer tijd aan het lezen van boeken (Schaper, Wennekers & De Haan, 2019). De opleidingsniveaus groeien naar elkaar toe. De leesfrequentie van boeken door hoger en middelbaar opgeleiden is tussen 2009 en 2018 gedaald, terwijl lager opgeleiden een stabiel beeld laten zien (KvB Boekwerk, Stichting Lezen & GfK, 2018).

De verschillen tussen de opleidingsniveaus manifesteren zich zowel in genres onder de noemer fictie als non-fictie. Hoger opgeleiden lezen vaker literaire boeken en informatieve boeken zoals (auto)biografiëen en boeken over geschiedenis, politiek, maatschappij en filosofie. Lager opgeleiden lezen vaker streekromans. Voor de overige verhalende genres, zoals science fiction, romantiek, kinder- en jeugdboeken en strips, zijn er geen grote verschillen (KvB Boekwerk & GfK, 2023, meting 63).

Er is een groter aantal hoger en middelbaar opgeleiden dat nieuwsites/nieuwsapps en tijdschriften leest dan lager opgeleiden. Voor het lezen van (papieren of digitale) kranten is er geen verschil (KvB Boekwerk & GfK, 2023, meting 63).

Leesgedrag boeken en cultuurbezoek

Culturele omnivoren, mensen die vrijwel alle vormen van cultuur bezoeken, en liefhebbers van traditionele cultuur, die vooral naar klassieke concerten en musea gaan, zijn de meest fervente lezers van boeken. Respectievelijk 93% en 94% van hen leest boeken. Onder cultuurmijders, die zelden tot nooit cultuur bezoeken, en liefhebbers van populaire cultuur, zoals film en popmuziek, zijn deze percentages 70% en 81% (KvB Boekwerk & Stichting Lezen, 2022). 

Culturele omnivoren en liefhebbers van traditionele cultuur lezen ook het meest intensief. Respectievelijk 31% en 32% leest boeken vaak, oftewel vier tot zeven dagen per week, en lang, oftewel meer dan 90 minuten per dag. Onder cultuurmijders en liefhebbers van populaire cultuur zijn deze percentages 19% en 14% (KvB Boekwerk & Stichting Lezen, 2022). 

Doelgroep(en)